I dagens SN finns en artikel om centralortens brist på parkeringsplatser. (Hade artikeln funnits på nätet hade jag länkat).

Problemet är inte att det finns för få parkeringsplatser utan att Nyköpingsbon i huvudsak är bilburen. Trots en sammanhållen centralort med goda förutsättningar för cykling och kollektivtrafik ligger Nyköping över riksgenomsnittet både vad gäller ägda bilar och körda kilometer per person.

Att bygga parkeringshus är ett kortsiktigt sätt att lösa det akuta parkeringsproblemet men då tar man utrymme som skulle kunna användas till bostäder eller verksamheter.

Där det måste finnas gott om parkeringsplatser är vid kollektivtrafiknav så att det är lätt att byta från bil till miljövänligare transportmedel.

Man får den trafik man planerar för. Bygger man en stad för bilar kommer biltrafiken öka, bygger man för cykel och kollektivtrafik kommer det miljövänligare resandet öka.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 12 april, 2010 klockan 11:14.

Miljöaktuellt rapporterar att bilister och kollektivtrafikresenärer har knasiga uppfattningar om hur lång tid det tar att åka med respektive färdmedel.

Både bilisterna och kollektivtrafikresenärerna trodde att kollektivtrafikresorna tog längre tid än vad de egentligen gjorde och bilisterna underskattade ofta den reella konstnaden av bilresan. Kollektivtrafikens turtäthet underskattades också. Allt enligt en studie från Chalmers.

Det räcker inte med att bussen går, de presumtiva resenärerna måste veta om att bussen går också. Vad ska man med ökad turtäthet och billiga biljetter till när bilisterna tror att bussen går sällan och är dyr?

Studien visar att ett miljövänligare transportsystem inte bara behöver handla om fordon, infrastruktur, biljettsystem och bränsle. Kunskap är en minst lika viktig faktor. Och är oftast billigare.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 1 december, 2009 klockan 23:04.

Förbifart stockholm

Idag har jag växlat mellan uppgivenhet och ilska över att regeringen gräver ner 27 500 000 000 kronor i förbifart Stockholm. Mycket kan sägas och skrivas om detta, mycket av det kan sammanfattas i dessa fem anledningar till att förbifarten är en dålig idé:

  1. Förbifarten kommer enligt den Stockholmsöverenskommelse Carl Cedershiöld gjorde att öka koldioxidutsläppen med 80 %. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.
  2. Förbifarten slukar 27,5 miljarder kr som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken.
  3. Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken var full bara några månader efter det att den invigdes.
  4. Förbifarten gör luften sämre i Stockholm och ökar hälsoproblemen, särskilt för de barn som växer upp i staden.
  5. Förbifarten är ingen förbifart. Den största delen av trafiken på förbifarten beräknas vara trafik inom länet. Mindre än en procent kommer att vara trafik med startpunkt och slutmål utanför länet. Istället kommer förbifarten att utgöra en kraftfull stimulans av den kortväga trafiken.

”Miljöministern” försvarar motorvägsbygget med att det inte kommer gå några bensinbilar på den.

Det ekar tomt då det enda regeringen gjort för att skynda på den utvecklingen är en miljöbilspremie, som de dessutom tagit bort. Och lika bra var väl det för folk tankar bensin i sina etanolbilar så länge den är billigare än det förnybara alternativet.

Men ”miljöministern” säger sig ha verktygen för att fixa det här. Lite nyfiken är jag på vilka verktyg han menar. Kommer alliansen att gå till val på en kraftigt höjd bensinskatt? Eller kommer man förbjuda fossila bilar att åka på förbifarten?

Säga vad man vill, men regeringen plockade nog inte trovärdighetspoäng i miljöfrågor idag.
Om det ändå vore så att förbifarten gjorde något åt trängseln i stockholmstrafiken. Men det råder ingen tvekan om att fler vägar gör att fler kommer välja bilen vilket gör att trängseln ökar. Man har byggt motorvägar kring Stockholm i decennier men trängseln har bara ökat. Ingenting pekar på att förbifarten skulle vara ett undantag. Den enda åtgärden som minskat trängseln i Stockholmstrafiken är trängselskatten.

Minns summan 27,5 miljarrder (eller vilken summa det nu landar på) när du sitter fast i körerna i den mörka förbifartstunneln. Minns förbifarten när du får ståplats på pendeln, pengarna kunde ha använts till miljontals sittplatser. Minns förbifarten nästa gång du tänker ”Miljöpartiet behövs inte, alla partier bryr sig ju om miljön”.

Minns förbifarten den 19 september 2010.

Men innan dess, läs vad Christian skriver

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

4 kommentarer

Publicerat 3 september, 2009 klockan 18:35.

Partiklarna i Stockholmsluften förkortar stockholmarnas liv med 7 månader. Föroreningarna skördar fler liv än trafikolyckor och självmord.

Rapporten från Stockholms läns landsting visar att bilismen inte bara för med sig långsiktiga problem som klimatförändringar utan också påverkar vår hälsa här och nu.

I staden tar bilen stor plats, jämfört med andra transportmedel. Den för med sig buller, föroreningar och olyckor.

Det behövs en målmedveten politik för att skapa ett trafiksystem som är anpassat efter människan istället för bilen. Med satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång kan man skapa transporter som är bra för både hälsa och miljö.

Men fortfarande är bakom-rattenperspektivet det allena rådande. I bilismens Sverige handlar tillgänglighet om bara om fler parkeringsplatser och högre hastigheter på landsvägar. Ironin är total när man, genom bland annat förbifart Stockholm, försöker minska biltrafiken genom att bygga nya motorvägar.

Bilen har en plats i vårt transportsystem, men den platsen är inte i våra städer.

Vi behöver ett systemskifte där hållbara transporter ersätter transporter som är skadliga för oss och vår planet.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 21 augusti, 2009 klockan 16:11.

Den svenska regeringen visar ett underligt ledarskap i klimatfrågan genom att sätta hälarna i för kilometerskatt för lastbilstrafik.

Därmed går de emot en enig klimatberedning som tycker kilometerskatt är ett bra sätt att minska vägtransporternas utsläpp. Det överraskande är kanske inte att den moderatledda regeringen inte riktigt lever upp till sitt miljöego, utan att Åsa Torstensson inte redovisar något alternativ.

Vägtransporternas utsläppskurva är en av de få som pekar åt fel håll. Så någonting måste göras. Om inte kilometerskatt, vad är då lösningen? Höjd bränsleskatt har Reinfeldt redan stängt dörren för. Vilka ekonomiska styrmedel vill man använda då?

Frågorna är många. Svaret är nej.

Torstenssons argument mot kilometerskatten är att Sverige är ett avlångt land och det inte finns några alternativ. Infrastrukturministern verkar ha låg tillit till sin egen förmåga att påverka. För är det någon som borde peka på alternativen och staka ut framtiden så är det hon, som ansvarig minister.

Miljöpartiets Karin Svensson Smith replikerade idag i SvD och föreslog att man skulle bygga järnväg på fyrfiliga motorvägar. Det är förvisso ett klokt och nytänkande förslag, men artikelns riktiga godbit är det här:

Trafikverkens lönsamhetsvärdering anges med så kallade nettonuvärdekvoter. Kalkylerna utgår från en 10 år gammal värdering av kostnaden för klimatskador. Enligt denna värderas varje kilo koldioxid till 1 kr och 50 öre. Värdet är löjligt lågt och stämmer inte med vare sig den förre världsbanksekonomens STERN:s eller försäkringsbolagens värdering av klimatskador. Undervärdering av klimatskadorna i kalkylmodellen leder till överskattning av nyttan för nya vägar samt det motsatta för järnvägar.

Så i alla de transportplaner som diverse regionalpolitiker nu håller på att knåpa ihop har vägtrafiken ett försprång i den samhällsekonomiska kalkylen. Om man, som i Sörmland, dessutom har ett antal planerade objekt med en nettonuvärdekvot på 0 eller lägre kan man verkligen fundera på vad vi gör med skattepengarna.

Läs annat jag skrivit om: , , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 22 juli, 2009 klockan 23:40.

Idag släppte SIKA en lägesbeskrivning om kollektivtrafikresandet i Sverige. Och på ett nationellt plan ser det inte så illa ut. Kollektivtrafikresandet ökar.

Det kan ha med ökad miljömedvetenhet att göra, eller så har finanskrisen satt spår i gemene mans plånbok och lockat fler till buss och tåg.

Men i Sörmland står utvecklingen still. Antalet resta personkilometer har bara ökat marginellt och samma sak gäller utbudet av kollektivtrafik.

Det är så dystert att lokalblaskan tvingas konstatera att Sörmland ligger i botten om man jämför med andra län. Snittsörmlänningarna reser bara kollektivt 40 gånger per år medan snittsvensken reser 130 resor.

När det gäller utbudet ligger Sörmland trea från slutet med 50 kilometer per invånare. Siffran för hela riket är strax under 80.

Ett enkelt sätt att plussa på den siffran och stiga några placeringar är att öppna TGOJ-banan för persontrafik igen.

Läs annat jag skrivit om: , , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 2 juli, 2009 klockan 22:23.

I bygg- och tekniknämnden i Nyköping som jag sitter i är det i och för sig väldigt trevligt och många bra beslut fattas där. Men ibland blir man lite mörkrädd.

Det förhärskande planeringsperspektivet är ett bakom-rattenperspektiv. Det krävs en viss mängd bilparkeringsplatser för att ett bostadsområde ska få byggas, om inte bilen får fri framfart missgynnas handeln (tydligen både centrumhandeln och externhandelscentran), man vill slopa allt enkelriktat osv, osv.

Jag vill bygga en stad för människor, inte bilar. Varje gång du ska ta dig någonstans löser du, medvetet eller omedvetet, en liten ekvation i huvudet. Den ekvationen avgör om du ska ta cyklen, bussen, bilen, gå eller ta nåot annat färdmedel till det du ska. Är det enkelt att ta bilen tar du bilen. Är det enkelt att cykla tar du cykeln.

Jag vill skruva i den ekvationen så att det oftare blir lättare att ta cykeln, bussen eller apostlahästarna men svårare att ta bilen. Anledningarna är många. Först har vi en klimatutmaning att ta tag i och den löser vi inte utan miskade utsläpp från persontransporter. Sen har vi folkhälsan att tänka på. Cyklister är gladare än bilister och det beror förmodligen på att de är friskare.

Och om inte de argumenten skulle räcka kan jag nämna minskad trängsel och färre bilolyckor också.

Jag har mycket mer att säga i ämnet stadsplanering och får säkerligen anledning att återkomma.

Vill du läsa mer om hållbar samhällsbyggnad rekommenderar jag Ljungbergs blogg.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 16 juni, 2009 klockan 09:30.

Jag vet att det har blivit lite mycket trafik på bloggen senaste tiden. Men ni får stå ut med ett inlägg till.

Det är nämligen så att SJ firar att tåget för första gången står för 20 % av resorna över 10 mil. Det är skitbra!

En av orsakerna till ökningen sägs vara att företag numer ställer högre miljökrav i sina resepolicys. Vilket gör att affärsresorna ökar.

Samtidigt som tågtrafiken ökar minskar flygtrafiken med två procentenheter. Och döm om min förvåning, till och med biltrafiken backar med en procentenhet. Det är inte mycket, men det är åt rätt håll.

Får den här utvecklingen hålla i sig och kanske till och med få lite extra skjuts av våra beslutsfattare ligger det klimatneutrala samhället inte långt borta. I alla fall när det gäller persontrafik.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

3 kommentarer

Publicerat 7 april, 2009 klockan 21:09.

Sörmlands nyheter berättar idag om en SIKA-rapport som avslöjar att sträckan Stockholm – Nyköping är Sveriges tredje mest trafikerade. 16 miljoner resenärer trafikerar sträckan varje år.

Det är förmodligen inte Nyköping i sig som drar utan en kombination av att E4 går genom stan, flygplatsen och de som väljer ta järnvägen genom stan som höjer siffrorna.

Detta tyder på att den planerade snabbjärnvägen ostlänken är ett rättänk. Ju fler som trafikerar sträckan klimatvänligt desto bättre.

Tråkigt bara att ban- och vägverket inte har ostlänken på sin lista över prioriterade investeringar… …än.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Läs annat jag skrivit om: , , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 2 april, 2009 klockan 19:54.

I en undersökning som socialstyrelsen gjort, och som DN rapporterar om, fastslås att var tredje svensk utsätts för hälsofarligt buller.

Både svenska och utländska studier visar att buller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Undersökningen visade att omkring 250 000 personer har sömnsvårigheter på grund av buller. Det är en ökning med 60 000 personer på tio år.

Samtidigt har riksdagen ett mål att antalet personer som störs av buller ska minska med 5 % till 2010. Utvecklingen går alltså åt fel håll.

Det krävs politisk styrning för att komma till rätta med problemet. Städernas fysiska planering måste börja utgå ifrån människorna istället för att ha bilens framkomlighet som regerande norm.

Ett bra första steg för Stockholm är att lägga ner Bromma flygplats.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 13 mars, 2009 klockan 09:38.