Kollektivtrafikansvarig myndighet är en fråga som diskuteras livligt i de regionalpolitiska korridorerna. Den diskuteras inte lika livligt på gator och torg men nu har två debattartiklar ialla fall spritt debatten.

Det började med att Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna och avgående ordförande i länstrafiken beskrev problemen i dagens organisering av kollektivtrafiken och tydligt visade att landstinget och inte regionförbundet bör bli kollektivtrafikansvarig myndighet.

På detta svarade regionförbundets ordförande Viking Jonsson att ansvaret borde ligga hos regionförbundet.

Viking Jonsson oroar sig bland annat för hur kommunerna ska få inflytande i kollektivtrafiken. Jag är mer orolig för hur medborgarna ska få inflytande.

Idag är det näst intill omöjligt att utkräva ansvar för kollektivtrafiken. Om bussen inte går vet man inte vilken politiker man ska vända sig till.

Ett av de största problemen med dagens kollektivtrafik är att ansvaret är delat på så många aktörer att det alltid finns någon annan att skylla på.

Med landstinget som kollektivtrafikansvarig myndighet ligger ansvaret på en direktvald församling med ekonomiska muskler att ge sörmlänningarna den kollektivtrafik vi förtjänar.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 14 mars, 2011 klockan 14:20.

Igår kom nyheten att landstinget i Sörmland vänder ett underskott på 133 miljoner förra året, till ett överskott på 18 miljoner.

Landstingsrådet Jörgen Danielsson tror att en av förklaringarna är ett tydligare politiskt ledarskap.

Men precis som när man ändrar kurs på en atlantångare räcker det inte med att kaptenen vänder på sig, hela båten måste hänga med. Det stora arbetet har gjorts ute i verksamheterna

Det är främst de landstingsanställdas förtjänst att landstinget återhämtat sig från finanskrisens utmaningar och skenande underskott. Dessutom samtidigt som tillgängligheten ökat och våra tre sjukhus har stigit i flera rankningar av vårdkvalité.

Sn, Folket, Eskilstunakuriren, SR, Tomas, Fredrik, Jörgen

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

1 kommentar

Publicerat 9 februari, 2010 klockan 11:52.

Idag presenterade Miljöpartiet Sörmlands valberedning sitt förslag till huvudkandidater till riksdags och landstingslistor. I och med det är organisationen ett stort steg närmre att utse de som kommer företräda partiet i de beslutande församlingarna.

Som etta på riksdagslistan föreslås Gunvor G Ericson. Konstigt vore väl annars, tänkte jag säga. Hon sitter i riksdagen idag och är en av riksdagsgruppens klarast lysande stjärnor. Med sin enorma kunskap på socialförsäkringsområdet och ett brinnande engagemang för folkhälsa är hon självskriven som toppkandidat.

Föreslagen tvåa på riksdagslistan blev undertecknad. Det är både spännande och smickrande att få det förtroendet. Jag kommer göra allt för att bidra till att Miljöpartiet gör det bästa valet någonsin.

Trea på valberedningens lista är Yuri Silva. Han är en ung, modig och engagerad politiker med ett ständigt leende och hjärtat på rätta stället.

Birgitta Eriksson är fyra. Hon har lång erfarenhet i partiet och är begåvad med tydlig grön ideologisk kompass. Också ett riktigt bra val.

När det gäller landstingslistan känns det väldigt bra att Ylva G Karlsson får förnyat förtroende från valberedningen.

Raketen i sammanhanget är Jonas Hultberg från Nyköping. Från ingenstans jobbade han dig in som tvåa på landstingslistan i två valkretsar. Han har snabbt kommit till sin rätt i partiet och det känns som om han alltid varit med trots att han är relativt ny.

Uppsättningen huvudkandidater känns onekligen bra. Valberedningen har lyckats, med medlemmarnas provval som hjälp, lyckats skapa schyssta mixer och bra lag med kandidater som kompletterar varandra.

Den 12 december fastslås huvudkandidaterna på Miljöpartiet Sörmlands höststämma.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 4 december, 2009 klockan 01:11.

Igår åkte jag med ett gäng politiker tjänstemän och journalister tåg mellan Eskilstuna och Nyköping. Det kändes skönt att för en gångs skull slippa skumpa runt på 53:an.

De flesta som satt på tåget verkade vara positiva till att starta persontrafik på TGOJ-banan. Men precis som Eskilstuna-kuriren skriver är det väldigt få av politikerna som vill betala investeringen och driften.

Investeringar i regional utveckling i form av förbättrad infrastruktur betalar sig snabbt. Att binda ihop Sörmlands två största städer skulle ge fler möjlighet att läsa vidare, vidga arbetsmarknaden och göra det lättare att resa, inte bara i Sörmland, utan också utomläns.

Det ekonomiska värdet av en pendlingsbar förbindelse mellan Nyköping och Eskilstuna kan helt enkelt inte underskattas.

Politik är prioriteringar. När regionförbundet skulle fördela ca 900 statliga miljoner på infrastruktur valde man att lägga 70 % av pengarna på vägsatsningar. Spårburen trafik fick 3 miljoner.

Så pengarna finns. Det är viljan som saknas.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 24 november, 2009 klockan 10:38.

Folket (1) (2) och Eskilstunakuriren skriver om den socialdemokratiska splittringen i Sörmland om persontrafiken på TGOJ-banan mellan Oxelösund och Eskilstuna.

Hans Ekström, som är kommunalråd i Eskilstuna vill inte sätta igång persontrafiken ”för några hundra pendlares skull”. Det är djärvt att i ett arbetsmarknadspolitiskt läge när arbetslösheten stiger, inte vilja göra insatser för att stärka Sörmlands arbetsmarknad.

Persontrafik på TGOJ-banan kommer binda ihop Sörmlands arbetsmarknader och göra det möjligt för varslade sörmlänningar att hitta nya jobb med rimliga pendlingsmöjligheter.

Till saken hör att Ekström, förutom att vara kommunalråd i Eskilstuna, också är ordförande i den beredningsgrupp som jobbat fram regionförbundets förslag till infrastruktursatsningar (där TGOJ-banan lyser med sin frånvaro).

Frågan är om Ekström i regionförbundet verkar för hela Sörmlands bästa, eller bara ser till Eskilstunas intressen?

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 9 september, 2009 klockan 11:54.

Östnytt rapporterar att Sörmland får svårt att nå de 16 miljömålen som riksdagen satt upp. Länsstyrelsen i Sörmland och Skogsstyrelsen har gjort en översyn och kommit fram till många av målen blir svåra att nå.

Framförallt ligger målet om begränsad klimatpåverkan illa till. Utsläppen har inte minskat utan istället ökat. Skulden för det hela får SSAB i Oxelösund och ökade transporter.

Med den bakgrunden är det tragiskt att förslaget till regional transportinfrastrukturplan för Sörmland förmodligen kommer att resultera i ytterligare ökade utsläpp från transporter. 70 % av pengarna i planen går nämligen till nya vägsatsningar.

Regionförbundet, som ligger bakom planen, verkar tyvärr har anamat den moderatledda regeringens prioritering att de största investeringarna ska göras på väg och inte spår.

På det hela taget verkar transportplanerna bli ett bakslag för klimatkampen. Läs gärna MJV:s debattartikel i miljöaktuellt.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 6 augusti, 2009 klockan 08:37.

Den svenska regeringen visar ett underligt ledarskap i klimatfrågan genom att sätta hälarna i för kilometerskatt för lastbilstrafik.

Därmed går de emot en enig klimatberedning som tycker kilometerskatt är ett bra sätt att minska vägtransporternas utsläpp. Det överraskande är kanske inte att den moderatledda regeringen inte riktigt lever upp till sitt miljöego, utan att Åsa Torstensson inte redovisar något alternativ.

Vägtransporternas utsläppskurva är en av de få som pekar åt fel håll. Så någonting måste göras. Om inte kilometerskatt, vad är då lösningen? Höjd bränsleskatt har Reinfeldt redan stängt dörren för. Vilka ekonomiska styrmedel vill man använda då?

Frågorna är många. Svaret är nej.

Torstenssons argument mot kilometerskatten är att Sverige är ett avlångt land och det inte finns några alternativ. Infrastrukturministern verkar ha låg tillit till sin egen förmåga att påverka. För är det någon som borde peka på alternativen och staka ut framtiden så är det hon, som ansvarig minister.

Miljöpartiets Karin Svensson Smith replikerade idag i SvD och föreslog att man skulle bygga järnväg på fyrfiliga motorvägar. Det är förvisso ett klokt och nytänkande förslag, men artikelns riktiga godbit är det här:

Trafikverkens lönsamhetsvärdering anges med så kallade nettonuvärdekvoter. Kalkylerna utgår från en 10 år gammal värdering av kostnaden för klimatskador. Enligt denna värderas varje kilo koldioxid till 1 kr och 50 öre. Värdet är löjligt lågt och stämmer inte med vare sig den förre världsbanksekonomens STERN:s eller försäkringsbolagens värdering av klimatskador. Undervärdering av klimatskadorna i kalkylmodellen leder till överskattning av nyttan för nya vägar samt det motsatta för järnvägar.

Så i alla de transportplaner som diverse regionalpolitiker nu håller på att knåpa ihop har vägtrafiken ett försprång i den samhällsekonomiska kalkylen. Om man, som i Sörmland, dessutom har ett antal planerade objekt med en nettonuvärdekvot på 0 eller lägre kan man verkligen fundera på vad vi gör med skattepengarna.

Läs annat jag skrivit om: , , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 22 juli, 2009 klockan 23:40.

Sveriges Radio Sörmland har gjort sin journalistiska hemläxa och räknat på vilka lokalpolitiska konsekvenser det Europaparlamentsvalet skulle få om det hade varit ett kommunalval.

Vinkeln de hittade var att i sex av de nio sörmlandskommunerna skulle Miljöpartiet vara vågmästare.

Nu är ju ett Europaparlamentsval ett Europaparlamentsval med lågt valdeltagande, stor väljarrörlighet och hög grad av missnöjesröstande. Så att direkt överföra siffrorna till ett kommunalval är som att låtsas att en ostmacka är Eiffeltornet.

Men man kan ju få drömma om ett Sörmland i en skön grön nyans, med en human och ansvarsfull flyktingpolitik, satsningar på lokalt producerad, miljövänlig el och en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. (Man kan ju börja med att sätta igång persontrafiken på TGOJ-banan.)

Vi kommer jobba stenhårt och hålla tummarna för att vi gör ett lika bra reusltat i kommunalvalen som i Europaparlamentsvalet.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 12 juni, 2009 klockan 09:04.

Valresultatet på valnatten landar på 10,9 för riket och 10,7 för Sörmlands län. Miljöpartiet fördubblar representationen i Europaparlamentet och den gröna gruppen växer starkt.

I Sörmland känner jag att vi har gjort en väldigt bra valrörelse präglad av engagemang, glädje och kämparglöd. I egenskap av valsamordnare vill jag tacka de som gjorde det möjligt.

Tack till Yuri och Erik som utgjort den trygga och engagerade valgruppen. Ni har gjort att arbetet inte känts som arbete.

Tack till Gunvor G Ericson och Ewa Larsson som bidragit med kunskap, erfarenhet och, åter igen, engagemang på torgmöten och eftersnack i hela länet.

Tack till alla kontaktpersoner ute i länet, Carl, Kjell (Vi är tredje största i Vingåker, de’ du!), Kajsa, Gunnar, Robin och Robert. Utan lokalavdelningar är vi inget.

Tack alla fantastiska människor i Miljöpartiet Nyköping, framförallt Monica och Ingvar som dragit ett stort lass under hela valrörelsen.

Tack alla medlemmar i Miljöpartiet Sörmland. Oavsett vart man kommer i länet möts man med leenden och ett brinnande engagemang.

Tack alla ni som ställt bra frågor via msn, facebook, sms och i valboden på torget. Ni fattar inte hur roligt jag tycker att det är att svara.

Tack alla ni som till sist lade en röst på det gröna alternativet.

Sist men absolut inte minst, vill jag tacka min fantastiska sambo för att du står ut med mig både när jag bubblar av glädje och gnyr i förvivlan. Utan dig skulle det inte funka.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 juni, 2009 klockan 00:24.

Två artiklar (som bara finns i stympat format) i lokaltidningen har miljö i Sörmland som tema.

Dels får vi veta att Länsstyrelsen har arbetat fram en klimat- och energistrategi. Det är höga ambitioner men väldigt lite prat om vem som ska göra jobbet.

Några som vill göra jobbet men inte betala hela kalaset själv är landstinget i Sörmland som med enad röst säger att det det vore en bra idé med persontrafik på TGOJ-banan. Med tanke på att Sörmland har störst andel bilpendlare i hela landet skulle det vara ett steg på vägen mot länsstyrelsens mål.

Benita Vikström som är kommunalråd i Oxelösund är jättepostitiv till persontrafik på TGOJ-banan. Men vill inte alls vara med och betala. Hon säger:

– Inte en chans, då måste vi gå in i en ny högkonjunktur först.

Det här med att förstärka infrastrukturen för att förbättra den lokala arbetsmarknaden i en lågkonjunktur är ingenting Benita är intresserad av.

Både landstinget, berörda kommuner och framförallt staten måste lägga pengarna där munnen är och ställa vagnar på spåret som redan ligger mellan Oxelösund och Flen. Det är en billig arbetsmarknadsåtgärd.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Läs annat jag skrivit om: , , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 19 mars, 2009 klockan 17:44.