De senaste veckorna har mycket av Nyköpingsdebatten handlat om ungdomars fritid. Den kommunala musikskolan var enligt SN redan nedlagd utan att någon ens tänkte lägga ner den. Och på tisdagens kommunfullmäktige debatterades uppförandet av en sporthall ivrigt.

Det går inte att understryka vikten av ungdomsidrott och ungdomskultur tillräckligt.

Varje slant vi lägger på ungdomars fritid får vi igen i bättre skolresultat, lägre vårdkostnader och lägre kostnader för socialt utsatta barn. Men den stora vinsten är inte ekonomisk. Den stora vinsten är att våra ungdomar känner sig betydelsefulla i ett sammanhang.

Om man vill skapa en meningsfull och kreativ fritid för alla barn kan man inte ställa de olika intressena mot varandra. Det är inte så att vi antingen ska satsa på idrott eller kultur.

Personligen är jag inte en gnutta sportintresserad men jag är övertygad om att fotbollslaget betyder lika mycket för en ungdom idag som blåsorkestern gjorde för mig när jag var ung.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 14 juni, 2012 klockan 10:21.

Många nyköpingsbor har i och med de senaste årens vattenläckor fått lära sig den hårda vägen vliket viktigt livsmedel dricksvatten är. Att det kommer vatten ur kranen är något som vi tar för givet.

Stora delar av ledningsnätet i Nyköping byggdes på 50 och 60-talet och ser nu slutet av sin livslängd. Och så ser det ut i de flesta andra kommuner i Sverige också. Det är många kilometer ledning som måste bytas på bara några år.

På kommunstyrelsen idag fattar vi beslut som skapar förutsättningar att förnya 3,7 kilometer ledningsnät under 2012. Investeringen är på 14 miljoner kronor. Det är en väsentlig tempoökning jämfört med tidigare år.

Det är långt kvar innan vi har jobbat in det underhållsbehov som finns i VA-nätet men dagens beslut tar oss lite närmare målet.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 7 maj, 2012 klockan 08:19.

Idag skriver SN om ”Livsfarliga cykelfällor i Nyköping” på nätet och i papperstidningen är rubriken att ”Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken”

Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre dödlighet än andra. Och då är även olycksrisken inräknad.

En annan, nederländsk studie visar att cyklister i snitt förvisso tappar 5-9 dagars livslängd på grund av trafikolyckor men å andra sidan vinner 3-14 månader livslängd tack vare bättre hälsa.

Så det bästa vi kan göra för att leva länge i trafiken är dels att minimera riskerna med cykling genom tydlig vägvisning, väl underhållna cykelbanor och cykleanpassade trafikplatser men också samtidigt cykla mer. För ju fler som cyklar desto säkrare blir det.

Läs annat jag skrivit om: ,
Läs vad andra skriver om: ,

Inga kommentarer än

Publicerat 5 maj, 2012 klockan 12:01.

Energimyndigheten driver ett projekt som heter ”Uthållig kommun” som Nyköpings kommun deltagit i. När projektet nu går in i sin tredje etapp vässas konkurensen om deltagandet. Energimyndigheten har varit tydliga med att det endast är de som har höga ambitioner och intresse av att verkligen jobba med uthållighetsfrågor som kan bli aktuella för etapp tre.

I somras fattade Energimyndigheten beslut om vilka kommuner som får vara med i tredje etappen och Nyköping var en av de 37 ”spjutspetskommuner” som är ”Sveriges mest ambitiösa och nytänkande kommuner inom energiområdet”. Det är stora ord som vi får ligga i för att leva upp till. (Se Energimyndighetens pressmeddelande)

Projektets tredje etapp kommer att fokusera på två ben. Dels uthållig stadssplanering, dels näringslivsutveckling. I Nyköpings kommun kommer mycket av arbetet fokuseras på arbetet med den nya stadsdelen Dammgruvan.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 10 augusti, 2011 klockan 08:18.

Igår tog Nyköpings kommunfullmäktige budget för 2011. Debatten blev kanske inte rapp, men livlig i alla fall.

Mitt inledningsanförande lät ungefär så här: (det talade ordet gäller)

Ordförande

En vision utan handling är en dagdröm, en handling utan vision är en mardröm.

Nu gör den rödgröna majoriteten i Nyköping handling av vår vision.

Man uppfyller visserligen inte en vision i en enskild budget men den här budgeten visar en tydlig riktningsförändring. Fokuset läggs på integration, jämställdhet och mångfald samt miljö och folkhälsa.

I dagarna pågår klimatmötet i Cancun i Mexico. Världens ledare samlas för att ta sig an mänsklighetens största utmaning någonsin. Och här sitter vi i Nyköpings fullmäktigesal i begrepp att ta budget för 2011.

Avståndet kan kännas stort och uppgifterna vitt skilda. Men utmaningen är egentligen densamma, för alla globala problem har lokala orsaker, och lokala lösningar.

Det är i städer som Nedlands i Australien, Nanyang i Kina, New York i Usa, Nemocon i Colombia och Nyköping i Sverige som jobbet ska göras. Varje lokal och regional beslutande församling måste ta sitt ansvar för de globala utmaningarna.

I den här budgeten växlar vi upp arbetet med att göra Nyköping till en föregångare i den gröna omställningen, vi går från ord till handling.

De handlingar som behövs för att göra verklighet av visionen om det hållbara Nyköping finns i hela kommunens verksamhet och är ingen enskild nämnds, styrelses eller divisions ensamma uppgift.

Från fokuset på energieffektivt byggande i kommunstyrelsen, via lärande för hållbar utveckling i Barn och ungdomsnämnden och uppsökande energirådgivning i Bygg- och tekniknämnden till fortsatt inventering av enskilda avlopp i miljönämnden går den gröna tråden som till slut knyts fast i införandet av ett miljöledningssystem som kommer hjälpa oss att strategiskt och målmedvetet minska Nyköpings kommuns negativa miljöpåverkan.

2011 och kommande år i mandatperioden kommer fyllas med handlingar, små steg som tillsammans kommer föra oss närmare visionen om det hållbara Nyköping.

Visionen är tydlig, riktningen är utstakad, stegen är planerade, det är dags att börja gå.

Jag yrkar bifall till den rödgröna majoritetens förslag till budget.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 1 december, 2010 klockan 09:17.

I dagens SN finns en artikel om centralortens brist på parkeringsplatser. (Hade artikeln funnits på nätet hade jag länkat).

Problemet är inte att det finns för få parkeringsplatser utan att Nyköpingsbon i huvudsak är bilburen. Trots en sammanhållen centralort med goda förutsättningar för cykling och kollektivtrafik ligger Nyköping över riksgenomsnittet både vad gäller ägda bilar och körda kilometer per person.

Att bygga parkeringshus är ett kortsiktigt sätt att lösa det akuta parkeringsproblemet men då tar man utrymme som skulle kunna användas till bostäder eller verksamheter.

Där det måste finnas gott om parkeringsplatser är vid kollektivtrafiknav så att det är lätt att byta från bil till miljövänligare transportmedel.

Man får den trafik man planerar för. Bygger man en stad för bilar kommer biltrafiken öka, bygger man för cykel och kollektivtrafik kommer det miljövänligare resandet öka.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 12 april, 2010 klockan 11:14.

Igår hade Miljöpartiet i Nyköping årsmöte. Eller rättare sagt vi hade andra delen av vårt årsmöte. Vår medlemmar är så debattvilliga att vi blev tvungna att ta mötet i två etapper.

Det som var mest fantastiskt med mötet var att vi var så många, och så många nya. Under det senaste året har det strömmat in nya medlemmar med engagemang, kompetens och nya idéer som verkligen har vitaliserat Miljöpartiet i Nyköping.

Med oss från årsmötet fick vi ett lokalpolitiskt program och en lista till kommunalvalet. Jag är rent utsagt skitnöjd med både lokalpolitiskt program och lista. Programmet har arbetats fram i en öppen och positiv process och listan ger oss goda förutsättningar att ha ett riktigt bra lag i kommunfullmäktige nästa mandatperiod.

Nu är det bara valrörelse som gäller, förutsättningarna är de rätta. Nu kör vi!

Listan i sin helhet kan du hitta på Miljöpartiet Nyköpings hemsida.

Läs annat jag skrivit om: ,
Läs vad andra skriver om: ,

1 kommentar

Publicerat 31 mars, 2010 klockan 20:59.

Igår åkte jag med ett gäng politiker tjänstemän och journalister tåg mellan Eskilstuna och Nyköping. Det kändes skönt att för en gångs skull slippa skumpa runt på 53:an.

De flesta som satt på tåget verkade vara positiva till att starta persontrafik på TGOJ-banan. Men precis som Eskilstuna-kuriren skriver är det väldigt få av politikerna som vill betala investeringen och driften.

Investeringar i regional utveckling i form av förbättrad infrastruktur betalar sig snabbt. Att binda ihop Sörmlands två största städer skulle ge fler möjlighet att läsa vidare, vidga arbetsmarknaden och göra det lättare att resa, inte bara i Sörmland, utan också utomläns.

Det ekonomiska värdet av en pendlingsbar förbindelse mellan Nyköping och Eskilstuna kan helt enkelt inte underskattas.

Politik är prioriteringar. När regionförbundet skulle fördela ca 900 statliga miljoner på infrastruktur valde man att lägga 70 % av pengarna på vägsatsningar. Spårburen trafik fick 3 miljoner.

Så pengarna finns. Det är viljan som saknas.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 24 november, 2009 klockan 10:38.

Eva Ogenborg, som är ordförande för RFSL i Nyköping säger i SR Sörmland att man borde arrangera pridefestivaler i alla orter. Till och med Nyköping.

Det verkar vara en god idé. Kanske inte för att vi är svältfödda på festivaler, happenings och evenemang i Nyköping. Nej, jag skulle snarare se fram emot alla de seminarier, samtal och debatter med fokus på HBTQ-frågor som en pridefestival innebär.

Jag är inte säker, men jag misstänker att Nyköpings kommun har en del att lära när det gäller bemötandet av HBTQ-personer i den kommunala verksamheten.

Om man inte exporterar ut pride till ”landet” finns faran att festivalen och därmed också hela HBTQ-rörelsen blir något abstrakt Stockholmsfenomen för den stora del av befolkningen som bara får ta del av festvalen via media.

Om avståndet mellan pride och den stora gråa massan blir för stor… Äh, vad försöker jag skriva egentligen? Läs vad Tomas har skrivit istället. Det är det jag vill ha sagt och dessutom bättre skrivet.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 29 juli, 2009 klockan 22:47.

I såväl DN, svenskan som i lokaltidningen aviserar Piratpartiet att de tänker ställa upp i kommunalvalet i Nyköping och Oxelösund.

Det kommer inte som en överraskning direkt. Under europaparlamentsvalrörelsen blev jag imponerad av engagemanget och ihärdigheten de lokala piratpartisterna visade.

Om europaparlamentsvalsresultatet i Nyköping hade varit kommunalval hade PP blivit större än både vänstern och kristdemokraterna och säkrat tre, kanske fyra mandat i fullmäktige. Min gissning är att de kniper ett eller två.

Det är alltid spännande att se nya rörelser byggas upp. Jag tror PP gör helt rätt som söker representation i kommunerna. För med en stabil, decentraliserad bottenplatta står partibygget stadigare.

Nu när ambitionen att få fullmäktigemandat är tydlig fattas bara något att använda den till. För än så länge har jag bara hört piratpartisterna tala om ett kommunalpolitisk fråga, nämligen att införa öppen källkod i den kommunala verksamheten.

Men alla politikområdet har lokala tillämpningar och vilka de är har nog Nyköpings piratartister listat ut till valdagen.

Jag drar mig till minnes ett inlägg jag skrev för 4 år sedan.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

3 kommentarer

Publicerat 23 juli, 2009 klockan 10:22.