I onsdags visade uppdrag granskning att det inte bara var slump som orsakade det långvariga driftstoppet i ringhals. Otydliga rutiner, tidspress och kompetensbrist gör reaktorn nu står stilla.

Det här är en påminnelse om två saker. För det första är ett kärnkraftverk aldrig säkrare än människorna i det. I i stort sett alla olyckor har den mänskliga faktorn varit avgörande. Så också vid ringhalsbranden.

För det andra är en så centrerad energikälla som kärnkraften dålig ur driftssäkerhetssynpunkt. På grund av en dammsugare som brann går nu svenska elkonsumenter miste om ca 800 MW el. Under årets kallaste månader dessutom.

Med en mer decentralicerad elproduktion minskar konsekvenserna av oundvikliga mänskliga misstag. Vi måste börja göra el på fler ställen.

 

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

1 kommentar

Publicerat 13 februari, 2012 klockan 10:28.

I valrörelsen fick jag frågan ”Alla satsningar på klimatsmarta grejjer du föreslår, det kommer ju kosta massa pengar. Varifrån får du dem?”

Mitt svar var alltid: ”Vi kan ju börja med att sluta lägga pengar på det som är miljövidrigt”.

Nu har Naturvårdsverket räknat på hur stora subventioner staten ger miljöskadliga sektorer. De landar på siffran 50 miljarder. Det är mer än vad staten avsätter till kommunikationer, mer än utgifterna till försvaret och tio gånger mer än vad regeringen avsätter till ”allmän miljö- och naturvård”.

Så om man bara slutade göra det dåliga, skulle det bli lättare att göra det goda.

Vetenskapsradion rapporterar, men i de vanliga nyhetssändningarna är det tyst.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

1 kommentar

Publicerat 6 februari, 2012 klockan 09:40.

Idag rapporterar Ekot om hur regeringen skrotar livsmedelsverkets projekt att ta fram råd för hur man minskar matens miljöpåverkan.

Maten står för 20-25 % av de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det finns stora steg att ta mot klimatfrågans lösning i förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Ändå stoppar regeringen projektet. Och hänvisar till EU:s principer om frihandel. Att säga att närproducerat kan vara bättre för klimatet än livsmedel som transporteras långa sträckor går inte för sig.

Det är ingen tull livsmedelsverket vill införa. Ingen punktskatt, inget förbud, utan blott information. Ändå kan det tydligen betraktas som handelshinder.

Här ställs principen om fri konkurrens utan handelshinder mot strävan för fullständig information som kännetecknar den perfekta marknaden.

Dessutom ser vi hur den fria handeln inom den inre marknaden prioriteras högre av regeringen än att nå klimatmålen.

Läs också det Gunvor skriver om saken.

 

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 september, 2011 klockan 15:13.

Idag kommer många tillbaka till jobbet efter en välförtjänt semester. Utvilade kommer man tillbaka från segelbåtar och sommarstugor. Semesterveckorna har ägnats åt sol och bad i friska badvatten.

Men hur tar vi egentligen hand om vårt badvatten? Ekot rapporterar idag om att 400 000 enskilda avlopp inte klarar miljökraven. Det är ofta sommarstugor där man höjt standarden på boendet men inte på avloppslösningen.

Det i kombination med att fler stannar längre vid sommarstugorna gör att belastningen på avloppet blir för stort. Orenat avloppsvatten rinner ut i hav, sjöar och vattendrag.

Att se över sin avloppsituation vid sommarstugan är inte bara ett sätt att bekämpa övergödning i Östersjön, det är också ett sätt att hålla det egna badvattnet friskt.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 augusti, 2011 klockan 08:12.

Den moderatledda regeringen har återigen visat prov på jojjopolitik. Förra valet gick Centern till val på att införa en miljöbilspremie (för övrigt den enda konkreta miljöpolitik alliansen gick till val på 2006). Miljöbilspremien infördes och var en lyckad reform. Trots det avvecklades premien för något år sedan. Nu går Centern till val med löften om en miljöbilspremie, igen.

För att leva under parollen ”vi är inte mot bilar, vi är emot utsläpp” riktar Centern förvånansvärt stora delar av styrmedlen till bilarna och inte till det fossila bränslet som är orsak till utsläppen. Miljöbilspremien är en bra idé men har en gigantisk lucka. Så länge det är billigare att tanka sin miljöbil med bensin istället för det förnyelsebara kommer folk att göra det. Och då är miljövinsten noll.

Miljöpartiets politik för minskade utsläpp från personbilstransporter bygger på flera ben. Samtidigt som vi höjer koldioxidskatten på fossila bränslen använder vi de resurserna skattehöjningen ger till att bygga nya biogasmackar. Så att de som är beroende av bil inte ska vara beroende av bensin och diesel.

Samtidigt vill vi införa ett stödsystem för bilar med låga utsläpp som finansieras genom avgifter på bilar med höga utsläpp. Vi finansierar helt enkelt moroten med piskan. Dubbel effekt skulle jag beskriva det som (med risk för att låta som att jag säljer rengöringsmedel).

Och inte nog med det! För att man inte ska behöva köpa ny bil för att minska sina utsläpp vill vi ge ett ekonomiskt stöd till de som vill konvertera sin fossila bil till en förnyelsebar.

Mot detta gröna knippe av åtgärder, både morötter, piskor och investeringar står en nygammal, borgerlig miljöbilspremie som på sin höjd kommer resultera i 5 000 ”supermiljöbilar” under kommande mandatperiod. Inga breda åtgärder och ingenting som får gemene man att komma på tanken att hälla något annat i tanken.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 24 augusti, 2010 klockan 10:13.

Idag tar jordens resurser slut. På mindre än nio månader har vi förbrukat mer resurser än jorden kan skapa på ett helt år.

Det är organisationen ”Global footprint network” som räknar ut när ”earth overshoot day” sker. Förra året var det den 25 september och i år är det idag, den 21 augusti som vi börjar tära på jordens kapital istället för att leva på dess ränta.

Det är dags att vända utvecklingen och börja använda våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Så att earth overshoot day blir den 31/12.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 21 augusti, 2010 klockan 16:44.

Det är för mig lite av en gåta att mänskligheten fortsätter att utvinna och bränna fossila bränslen trots att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att vi påverkar klimatet genom att göra just det.

Vi verkar ha fastnat i ett destruktivt beteende. Mänskligheten sitter fast i ett oljeberoende som inga plåster, tuggummin eller piller i världen kan rädda oss ifrån. Det enda sättet att komma ur det är att plocka bort drogen ur synfältet.

Men istället för att minska tillgången av fossila bränslen läggs all politisk kraft på att minska efterfrågan. Koldioxidskatter, utsläppsrätter och andra ekonomiska styrmedel är förvisso bra, men alla verktyg vi använder nu fokuserar på det som kommer ur skorstenen. Inget syftar till att lösa problemet vid källan.

Det är dags att börja hitta sätt att lösa problemet vid källan. Det vore inte dumt om klimattoppmötet i Köpenhamn landade i åtaganden om att inte bara minska efterfrågan av fossila bränslen utan också tillgången. Hoppas kan man ju.

Maria Wetterstrand och Sasja Beslik skrev klokt om detta i DI i april, Peter Eriksson pratade om det på kongressen i maj och Christer Ljungberg återupptäckte det igår. Själv har jag också skrivit om det tidigare.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

1 kommentar

Publicerat 2 december, 2009 klockan 11:26.

När den moderatledda regeringen tillträdde monterade de ner allt rödgrönt klimatarbete. Bland annat tog de bort de så kallade KLIMP-pengarna. KLIMP står för ”klimatinvesteringsprogram” och var pengar som kommuner, landsting och företag kunde söka för att göra investeringar som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Nu presenterar de rödgröna en nysatsning på KLIMP. Klimatkrisen har inte blivit mindre angelägen under de tre år den moderatledda regeringen styrt, så behovet av radikala insatser är minst sagt akut.

Alla utsläpp är lokala någonstans och då måste också åtgärderna vara lokala. Med nya KLIMP-pengar skapas incitament för kommuner, landsting och företag att ta nya steg och vara förebilder i omställningen till ett hållbart samhälle.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 18 november, 2009 klockan 21:11.

Förbifart stockholm

Idag har jag växlat mellan uppgivenhet och ilska över att regeringen gräver ner 27 500 000 000 kronor i förbifart Stockholm. Mycket kan sägas och skrivas om detta, mycket av det kan sammanfattas i dessa fem anledningar till att förbifarten är en dålig idé:

  1. Förbifarten kommer enligt den Stockholmsöverenskommelse Carl Cedershiöld gjorde att öka koldioxidutsläppen med 80 %. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.
  2. Förbifarten slukar 27,5 miljarder kr som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken.
  3. Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken var full bara några månader efter det att den invigdes.
  4. Förbifarten gör luften sämre i Stockholm och ökar hälsoproblemen, särskilt för de barn som växer upp i staden.
  5. Förbifarten är ingen förbifart. Den största delen av trafiken på förbifarten beräknas vara trafik inom länet. Mindre än en procent kommer att vara trafik med startpunkt och slutmål utanför länet. Istället kommer förbifarten att utgöra en kraftfull stimulans av den kortväga trafiken.

”Miljöministern” försvarar motorvägsbygget med att det inte kommer gå några bensinbilar på den.

Det ekar tomt då det enda regeringen gjort för att skynda på den utvecklingen är en miljöbilspremie, som de dessutom tagit bort. Och lika bra var väl det för folk tankar bensin i sina etanolbilar så länge den är billigare än det förnybara alternativet.

Men ”miljöministern” säger sig ha verktygen för att fixa det här. Lite nyfiken är jag på vilka verktyg han menar. Kommer alliansen att gå till val på en kraftigt höjd bensinskatt? Eller kommer man förbjuda fossila bilar att åka på förbifarten?

Säga vad man vill, men regeringen plockade nog inte trovärdighetspoäng i miljöfrågor idag.
Om det ändå vore så att förbifarten gjorde något åt trängseln i stockholmstrafiken. Men det råder ingen tvekan om att fler vägar gör att fler kommer välja bilen vilket gör att trängseln ökar. Man har byggt motorvägar kring Stockholm i decennier men trängseln har bara ökat. Ingenting pekar på att förbifarten skulle vara ett undantag. Den enda åtgärden som minskat trängseln i Stockholmstrafiken är trängselskatten.

Minns summan 27,5 miljarrder (eller vilken summa det nu landar på) när du sitter fast i körerna i den mörka förbifartstunneln. Minns förbifarten när du får ståplats på pendeln, pengarna kunde ha använts till miljontals sittplatser. Minns förbifarten nästa gång du tänker ”Miljöpartiet behövs inte, alla partier bryr sig ju om miljön”.

Minns förbifarten den 19 september 2010.

Men innan dess, läs vad Christian skriver

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

4 kommentarer

Publicerat 3 september, 2009 klockan 18:35.

Östnytt rapporterar att Sörmland får svårt att nå de 16 miljömålen som riksdagen satt upp. Länsstyrelsen i Sörmland och Skogsstyrelsen har gjort en översyn och kommit fram till många av målen blir svåra att nå.

Framförallt ligger målet om begränsad klimatpåverkan illa till. Utsläppen har inte minskat utan istället ökat. Skulden för det hela får SSAB i Oxelösund och ökade transporter.

Med den bakgrunden är det tragiskt att förslaget till regional transportinfrastrukturplan för Sörmland förmodligen kommer att resultera i ytterligare ökade utsläpp från transporter. 70 % av pengarna i planen går nämligen till nya vägsatsningar.

Regionförbundet, som ligger bakom planen, verkar tyvärr har anamat den moderatledda regeringens prioritering att de största investeringarna ska göras på väg och inte spår.

På det hela taget verkar transportplanerna bli ett bakslag för klimatkampen. Läs gärna MJV:s debattartikel i miljöaktuellt.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 6 augusti, 2009 klockan 08:37.