Jag är pacifist. Jag tror inte på våld som en konfliktlösningsmetod. Snarare är våld är nog orsaken till de flesta konflikter i världen.

Det är en av anledningarna till att jag vill stoppa den svenska vapenexporten. Genom att sälja vapen bidrar vi till en otryggare värld. För igen kan förneka att syftet med vapen är att skada eller döda andra människor.

När det gäller försvar mot angrepp i Sverige tror jag snarare på att stärka det civila samhället än att rusta upp vår militära förmåga. Ett robust, decentraliserat samhälle står emot ett större spektrum av påfrestningar än ett som till huvudsak är inställt på att möta ett väpnat angrepp.

Ett samhälle där viktiga samhällsfunktioner är decentraliserade men samordnade kan stå emot både terrorattacker, naturkatastrofer och andra upptänkliga och oupptänkliga påfrestningar.

Du får gärna kalla mig naiv i min strävan efter en värld utan krig och våld. Ofta har man ett val mellan att vara naiv eller att vara cynisk. Och då är jag hellre naiv.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 20 juni, 2009 klockan 09:30.