Nu i veckan träffade jag ett gäng andra kommunpolitiker från hela landet för att jobba med scenarier. Träffen var en del av energimyndighetens projekt uthållig kommun.

Med hjälp av trender och omvärlsbevakning målade vi upp olika scenarier om hur verkligheten skulle kunna se ut 2027 med avseende på klimat och hållbarhet.

Vissa scenarier var rena rama dystopierna med kraftigt förändrat klimat, extremväder och ekonomisk kris. Allas krig mot alla rådde och stor social oro präglade samhället.

När man ser sådana scenarier är det lätt att bli uppgiven och pessimistisk. Det ligger nära till hands att känna att loppet är kört. Man vill bara arbeta med en anpassning till klimatförändringarna istället för att ställa om för att undvika dem.

Men riktigt så mörkt tror jag inte det behöver vara. För de ljusa scenarierna finns också. När vi gjorde scenarioövningen såg vi vägar fram som innebar nya energikällor, stort miljöengagemang och minskade utsläpp.

Jag är övertygad om att vi kan fixa klimatutmaningen. Men då måste vi börja nu, och verkligen vilja förändra.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 1 juni, 2012 klockan 16:40.

Igår tog Nyköpings kommunfullmäktige budget för 2011. Debatten blev kanske inte rapp, men livlig i alla fall.

Mitt inledningsanförande lät ungefär så här: (det talade ordet gäller)

Ordförande

En vision utan handling är en dagdröm, en handling utan vision är en mardröm.

Nu gör den rödgröna majoriteten i Nyköping handling av vår vision.

Man uppfyller visserligen inte en vision i en enskild budget men den här budgeten visar en tydlig riktningsförändring. Fokuset läggs på integration, jämställdhet och mångfald samt miljö och folkhälsa.

I dagarna pågår klimatmötet i Cancun i Mexico. Världens ledare samlas för att ta sig an mänsklighetens största utmaning någonsin. Och här sitter vi i Nyköpings fullmäktigesal i begrepp att ta budget för 2011.

Avståndet kan kännas stort och uppgifterna vitt skilda. Men utmaningen är egentligen densamma, för alla globala problem har lokala orsaker, och lokala lösningar.

Det är i städer som Nedlands i Australien, Nanyang i Kina, New York i Usa, Nemocon i Colombia och Nyköping i Sverige som jobbet ska göras. Varje lokal och regional beslutande församling måste ta sitt ansvar för de globala utmaningarna.

I den här budgeten växlar vi upp arbetet med att göra Nyköping till en föregångare i den gröna omställningen, vi går från ord till handling.

De handlingar som behövs för att göra verklighet av visionen om det hållbara Nyköping finns i hela kommunens verksamhet och är ingen enskild nämnds, styrelses eller divisions ensamma uppgift.

Från fokuset på energieffektivt byggande i kommunstyrelsen, via lärande för hållbar utveckling i Barn och ungdomsnämnden och uppsökande energirådgivning i Bygg- och tekniknämnden till fortsatt inventering av enskilda avlopp i miljönämnden går den gröna tråden som till slut knyts fast i införandet av ett miljöledningssystem som kommer hjälpa oss att strategiskt och målmedvetet minska Nyköpings kommuns negativa miljöpåverkan.

2011 och kommande år i mandatperioden kommer fyllas med handlingar, små steg som tillsammans kommer föra oss närmare visionen om det hållbara Nyköping.

Visionen är tydlig, riktningen är utstakad, stegen är planerade, det är dags att börja gå.

Jag yrkar bifall till den rödgröna majoritetens förslag till budget.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 1 december, 2010 klockan 09:17.

Idag tar jordens resurser slut. På mindre än nio månader har vi förbrukat mer resurser än jorden kan skapa på ett helt år.

Det är organisationen ”Global footprint network” som räknar ut när ”earth overshoot day” sker. Förra året var det den 25 september och i år är det idag, den 21 augusti som vi börjar tära på jordens kapital istället för att leva på dess ränta.

Det är dags att vända utvecklingen och börja använda våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Så att earth overshoot day blir den 31/12.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 21 augusti, 2010 klockan 16:44.

Svenska dagbladet skriver idag om hur tusentals ton mat slängs innan den ens har lämnat butiken. Kräsna kunder och handlare som är rädda för att varorna ska ta slut är orsaker till slöseriet.

Det stora svinnet blir ett enormt energiproblem. Att odla paprika kräver 37 gånger med energi än vad paprikan ger. Om den då ratas i butiken för att den är lite krusig i skalet går all energi till spillo.

Ett bra exempel på hur man kan minska svinnet är den matvarubutik som hade lunchrestaurang i anslutning till butiken. När varorna började närma sig bäst före datum lagade man lunchlådor av dem och sålde i restaurangen.

Att komma tillrätta med svinnet i livsmedelskedjan är ett av många sätt att minska vår påverkan på klimatet.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

2 kommentarer

Publicerat 27 juli, 2010 klockan 15:19.

Det är för mig lite av en gåta att mänskligheten fortsätter att utvinna och bränna fossila bränslen trots att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att vi påverkar klimatet genom att göra just det.

Vi verkar ha fastnat i ett destruktivt beteende. Mänskligheten sitter fast i ett oljeberoende som inga plåster, tuggummin eller piller i världen kan rädda oss ifrån. Det enda sättet att komma ur det är att plocka bort drogen ur synfältet.

Men istället för att minska tillgången av fossila bränslen läggs all politisk kraft på att minska efterfrågan. Koldioxidskatter, utsläppsrätter och andra ekonomiska styrmedel är förvisso bra, men alla verktyg vi använder nu fokuserar på det som kommer ur skorstenen. Inget syftar till att lösa problemet vid källan.

Det är dags att börja hitta sätt att lösa problemet vid källan. Det vore inte dumt om klimattoppmötet i Köpenhamn landade i åtaganden om att inte bara minska efterfrågan av fossila bränslen utan också tillgången. Hoppas kan man ju.

Maria Wetterstrand och Sasja Beslik skrev klokt om detta i DI i april, Peter Eriksson pratade om det på kongressen i maj och Christer Ljungberg återupptäckte det igår. Själv har jag också skrivit om det tidigare.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

1 kommentar

Publicerat 2 december, 2009 klockan 11:26.

När den moderatledda regeringen tillträdde monterade de ner allt rödgrönt klimatarbete. Bland annat tog de bort de så kallade KLIMP-pengarna. KLIMP står för ”klimatinvesteringsprogram” och var pengar som kommuner, landsting och företag kunde söka för att göra investeringar som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Nu presenterar de rödgröna en nysatsning på KLIMP. Klimatkrisen har inte blivit mindre angelägen under de tre år den moderatledda regeringen styrt, så behovet av radikala insatser är minst sagt akut.

Alla utsläpp är lokala någonstans och då måste också åtgärderna vara lokala. Med nya KLIMP-pengar skapas incitament för kommuner, landsting och företag att ta nya steg och vara förebilder i omställningen till ett hållbart samhälle.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 18 november, 2009 klockan 21:11.

Förbifart stockholm

Idag har jag växlat mellan uppgivenhet och ilska över att regeringen gräver ner 27 500 000 000 kronor i förbifart Stockholm. Mycket kan sägas och skrivas om detta, mycket av det kan sammanfattas i dessa fem anledningar till att förbifarten är en dålig idé:

  1. Förbifarten kommer enligt den Stockholmsöverenskommelse Carl Cedershiöld gjorde att öka koldioxidutsläppen med 80 %. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.
  2. Förbifarten slukar 27,5 miljarder kr som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken.
  3. Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken var full bara några månader efter det att den invigdes.
  4. Förbifarten gör luften sämre i Stockholm och ökar hälsoproblemen, särskilt för de barn som växer upp i staden.
  5. Förbifarten är ingen förbifart. Den största delen av trafiken på förbifarten beräknas vara trafik inom länet. Mindre än en procent kommer att vara trafik med startpunkt och slutmål utanför länet. Istället kommer förbifarten att utgöra en kraftfull stimulans av den kortväga trafiken.

”Miljöministern” försvarar motorvägsbygget med att det inte kommer gå några bensinbilar på den.

Det ekar tomt då det enda regeringen gjort för att skynda på den utvecklingen är en miljöbilspremie, som de dessutom tagit bort. Och lika bra var väl det för folk tankar bensin i sina etanolbilar så länge den är billigare än det förnybara alternativet.

Men ”miljöministern” säger sig ha verktygen för att fixa det här. Lite nyfiken är jag på vilka verktyg han menar. Kommer alliansen att gå till val på en kraftigt höjd bensinskatt? Eller kommer man förbjuda fossila bilar att åka på förbifarten?

Säga vad man vill, men regeringen plockade nog inte trovärdighetspoäng i miljöfrågor idag.
Om det ändå vore så att förbifarten gjorde något åt trängseln i stockholmstrafiken. Men det råder ingen tvekan om att fler vägar gör att fler kommer välja bilen vilket gör att trängseln ökar. Man har byggt motorvägar kring Stockholm i decennier men trängseln har bara ökat. Ingenting pekar på att förbifarten skulle vara ett undantag. Den enda åtgärden som minskat trängseln i Stockholmstrafiken är trängselskatten.

Minns summan 27,5 miljarrder (eller vilken summa det nu landar på) när du sitter fast i körerna i den mörka förbifartstunneln. Minns förbifarten när du får ståplats på pendeln, pengarna kunde ha använts till miljontals sittplatser. Minns förbifarten nästa gång du tänker ”Miljöpartiet behövs inte, alla partier bryr sig ju om miljön”.

Minns förbifarten den 19 september 2010.

Men innan dess, läs vad Christian skriver

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

4 kommentarer

Publicerat 3 september, 2009 klockan 18:35.

Östnytt rapporterar att Sörmland får svårt att nå de 16 miljömålen som riksdagen satt upp. Länsstyrelsen i Sörmland och Skogsstyrelsen har gjort en översyn och kommit fram till många av målen blir svåra att nå.

Framförallt ligger målet om begränsad klimatpåverkan illa till. Utsläppen har inte minskat utan istället ökat. Skulden för det hela får SSAB i Oxelösund och ökade transporter.

Med den bakgrunden är det tragiskt att förslaget till regional transportinfrastrukturplan för Sörmland förmodligen kommer att resultera i ytterligare ökade utsläpp från transporter. 70 % av pengarna i planen går nämligen till nya vägsatsningar.

Regionförbundet, som ligger bakom planen, verkar tyvärr har anamat den moderatledda regeringens prioritering att de största investeringarna ska göras på väg och inte spår.

På det hela taget verkar transportplanerna bli ett bakslag för klimatkampen. Läs gärna MJV:s debattartikel i miljöaktuellt.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 6 augusti, 2009 klockan 08:37.

Nu kommer indikationer på att vi nått peak oil. Inom kort är oljeeran över, oavsett om vi vill det eller inte.

Klimatförändringar alltså inte den enda anledningen att sluta använda fossila bränslen. Det är klokt att fasa ut dem redan nu eftersom de en vacker dag kommer att ta slut.

Det bästa sättet att fasa ut oljan är att använda ekonomiska styrmedel som ligger så nära källan som möjligt. För det spelar ingen roll om oljan bränns för att värma en villa, göra el eller driva ett fordon, det bidrar lika mycket till klimatförändringarna oavsett vilket.

Och precis där har den moderatledda regeringen gått vilse. Istället för att lägga de ekonomiska styrmedlen på bränslet, skattebefrias fordonen. Det innebär att det kvittar vad du egentligen häller i tanken, du får moroten bara du har en bil som kan tanka något annat än bensin.

Det är priset på bränslet som avgör vad man tankar, inte priset på bilen.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 3 augusti, 2009 klockan 23:16.

I skrivande stund verkar det som att G8-länderna enats om att anamma 2-gradersmålet. Det vill säga människans ökning av växthuseffekten ska inte bli så stor att den höjer jordens medeltemperatur med mer än 2 grader.

För industriländerna innebär det en utsläppsminskning med 80 % till 2050.

När målet är satt kvarstår det svåra, att göra praktisk politik av det. Den Svenska regeringens tidigare taktik har varit att någon annan ska göra det, någon annanstans. Nu, när man sitter vid förhandlingsbordet med dessa andra blir det svårare att tillämpa samma taktik.

Om världen lyckas samlas till en ambitiös och nödvändig överenskommelse i Köpenhamn i december finns det inget att förlora på att ligga i framkant i klimatarbetet. Den som har mest utvecklad klimatsmart teknik kommer gå vinnande ur finanskrisen.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 juli, 2009 klockan 22:16.