Ekot avslöjar i dag att FOI, försvarets forskningsinstitut hjälpt diktaturen Saudiarabien att planera bygget av en egen missilfabrik. Projektet heter Simoom.

Projektet är bara ett i raden av avsteg från principen att inte göra vapenaffärer med diktaturer. Dessutom är det unikt då man inte bara säljer material utan även kunskap.

Ska Sverige kunna ha en hög svansföring i internationella freds- och demoratifrågor kan man helt enkelt inte hålla på med såndana här affärer.

En sak är när privata företag säljer vapen till diktaturer, det är illa nog. Men när statliga myndigheter agerar konsultfirma till totalitära stater faller all kritik mot diktaturer platt.

 

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

2 kommentarer

Publicerat 6 mars, 2012 klockan 09:12.

Jag är pacifist. Jag tror inte på våld som en konfliktlösningsmetod. Snarare är våld är nog orsaken till de flesta konflikter i världen.

Det är en av anledningarna till att jag vill stoppa den svenska vapenexporten. Genom att sälja vapen bidrar vi till en otryggare värld. För igen kan förneka att syftet med vapen är att skada eller döda andra människor.

När det gäller försvar mot angrepp i Sverige tror jag snarare på att stärka det civila samhället än att rusta upp vår militära förmåga. Ett robust, decentraliserat samhälle står emot ett större spektrum av påfrestningar än ett som till huvudsak är inställt på att möta ett väpnat angrepp.

Ett samhälle där viktiga samhällsfunktioner är decentraliserade men samordnade kan stå emot både terrorattacker, naturkatastrofer och andra upptänkliga och oupptänkliga påfrestningar.

Du får gärna kalla mig naiv i min strävan efter en värld utan krig och våld. Ofta har man ett val mellan att vara naiv eller att vara cynisk. Och då är jag hellre naiv.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 20 juni, 2009 klockan 09:30.

Folkpartiet stoltserar med att ha förändrat svensk försvarspolitik i grunden. Endast det utav tradition försvarsvänliga svenska dagbladet verkar bry sig.

Det märks tydligt att hela arrangemanget är en papperstiger, ett skuggspel.

Att inrätta en arméreserv utan att öka anslagen är inte att förstärka svensk försvarsförmåga, det är att låtsas att man förstärker svensk försvarsförmåga.

En jämförelse som genast retar minnet är den så kallade utbildningsreserven som inrättades på 90-talet. De som inte fick göra lång totalförsvarspliktsutbildning skrevs in i utbildningsreserven och på så sätt kunde man låtsas att totalförsvarsplikten fortfarande var allmän.

Det verkar som att ”reserv” är det militära termen för ”att låtsas”.

I reserven ingår bland annat 14 stridsvagnar i ett garage på Gotland. Ett problem med en sådan här reserv är att när, eller snarare om, Sverige angrips militärt är sannolikheten att just det man behöver är 14 stridsvagnar på Gotland inte särskilt stor.

Det enda man vet om framtidens väpnade konflikter är att man inte vet något om dem.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

1 kommentar

Publicerat 15 mars, 2009 klockan 13:47.