Kritikerna mot kvotering har ofta som huvudargument att det är viktigare med kompetens än med kön och att inkvoterade skulle känna att man var just inkvoterad istället för rekryterad efter kompetens.

Jag håller med. All rekrytering och alla utnämningar ska ske med kompetens och lämplighet som ledstjärna. Ingen ska väljas eller väljas bort på grund av kön.

Men vad händer när man inte medvetandegör könsmaktsordningen vid tillsättningar? Är det verkligen så att man har kompetens och lämplighet som ledstjärna när 97 procent av ordförandena i av börsbolagsstyrelserna är män?

Drog Nyköpings fullmäktige (inkl. mitt eget parti) medvetet slutsatsen att den främsta lämpligheten att styra över det kommunala bostadsbolaget fanns nästan uteslutande bland män? Jag tror inte det.

Om vi inte aktivt arbetar med och är medvetna om könsmaktsordningen när vi väljer och tillsätter tenderar vi att kvotera in män. Kanske inte medvetet. Men utfallet talar sitt tydliga språk, vi kvoterar in män.

Hellst av allt skulle kvotering inte behövas och kön, ursprung och sexualitet skulle inte spela någon roll. Men så länge det män dominerar bolagsstyrelser och beslutande församlingar tycker jag att det behövs.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 8 mars, 2012 klockan 09:30.

Du som trodde att Sverige var världens mest jämställda land och att vi dessutom blir bättre och bättre kan fundera igen.

Enligt DN minskar nämligen andelen kvinnliga chefer i näringslivet. Sedan 2004 har andelen minskat från 32 % till 25 %.

Vad är då förklaringen? Enligt Monica Renstig på Women’s Business Research Institute är det miljö och sociala frågor som gäller för företagen just nu och då kan man inte också fokusera på jämställdhet. En annan förklaring hon ger är finanskrisen.

Om det är så tycker jag det pekar på en ganska tråkig människosyn där en chef som är kvinna betraktas som en kostnad och ett projekt som man måste jobba med istället för en person som är kvalificerad att göra en insats för företaget.

Problemet är inte ekonomiskt. Vi vet att företag med kvinnor som chefer oftare går lika bra och bättre än andra företag. Problemet handlar om attityder och i och med det måste politiken ta ansvar.

I Norge har man lagstiftat om kvotering av chefer i börsbolag och där är andelen kvinnliga chefer har ökat från 7 % 2003 till 40 % idag. Kvotering är ingen slutgiltig lösning men det är ett viktigt verktyg för att spräcka attityderna och sopa undan ursäkterna.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

3 kommentarer

Publicerat 29 juni, 2009 klockan 22:53.

Många ryggar tillbaka lite när man diskuterar termen feminism. Det är ett värdeladdat ord som väcker känslor.

Män är djur”-debaclet bidrog nog inte heller till höja feminismens anseende hos allmänheten.

Länge tog jag också avstånd från termen och sa mig vilja verka för jämställdhet istället. Jag tyckte feminismen fokuserade för mycket på att kvinnor skulle få större rättigheter och för lite på att jämställa könen.

Men någon gång klickade det till i huvudet på mig. Om man ser sig omrking i samhället ser man att det är väldigt anpassat för den traditionellt manliga könsrollen. Pensionsystem, samhällsbyggnad, beslutsprocesser, yrkesliv. I nästan alla sammanhang är det en fördel – eller åtminstone inte en nackdel – att vara man.

Nu kallar jag mig gärna feminist, men jag är noga med att jag, när jag gör det, också förklara vad jag menar med det. Jag ansluter mig till den definition som dessutom verkar vanligast, nämligen att jag anser:

  1. Att kvinnor generellt sett är underordnade män. (Det finns en könsmaktsordning)
  2. Att detta förhållande ska förändras.

Min inställning har stärkts under de år jag varit aktiv i de diskussioner om könsroller och normer som ofta förekommer i Miljöpartiet. Under de diskussionerna har jag fått många aha-upplevelser och lärt mig mycket om mig själv och det normsystem jag lever i.

Ditt kön, din sexuella läggning eller omgivningens normer och förutfattade meningar ska inte avgöra vem du är. Det ska du göra.

Läs gärna mer om feminism på Wikipedia, eller på Miljöpartiets hemsida.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

5 kommentarer

Publicerat 14 juni, 2009 klockan 09:30.