Nu i veckan träffade jag ett gäng andra kommunpolitiker från hela landet för att jobba med scenarier. Träffen var en del av energimyndighetens projekt uthållig kommun.

Med hjälp av trender och omvärlsbevakning målade vi upp olika scenarier om hur verkligheten skulle kunna se ut 2027 med avseende på klimat och hållbarhet.

Vissa scenarier var rena rama dystopierna med kraftigt förändrat klimat, extremväder och ekonomisk kris. Allas krig mot alla rådde och stor social oro präglade samhället.

När man ser sådana scenarier är det lätt att bli uppgiven och pessimistisk. Det ligger nära till hands att känna att loppet är kört. Man vill bara arbeta med en anpassning till klimatförändringarna istället för att ställa om för att undvika dem.

Men riktigt så mörkt tror jag inte det behöver vara. För de ljusa scenarierna finns också. När vi gjorde scenarioövningen såg vi vägar fram som innebar nya energikällor, stort miljöengagemang och minskade utsläpp.

Jag är övertygad om att vi kan fixa klimatutmaningen. Men då måste vi börja nu, och verkligen vilja förändra.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 1 juni, 2012 klockan 16:40.

Energimyndigheten driver ett projekt som heter ”Uthållig kommun” som Nyköpings kommun deltagit i. När projektet nu går in i sin tredje etapp vässas konkurensen om deltagandet. Energimyndigheten har varit tydliga med att det endast är de som har höga ambitioner och intresse av att verkligen jobba med uthållighetsfrågor som kan bli aktuella för etapp tre.

I somras fattade Energimyndigheten beslut om vilka kommuner som får vara med i tredje etappen och Nyköping var en av de 37 ”spjutspetskommuner” som är ”Sveriges mest ambitiösa och nytänkande kommuner inom energiområdet”. Det är stora ord som vi får ligga i för att leva upp till. (Se Energimyndighetens pressmeddelande)

Projektets tredje etapp kommer att fokusera på två ben. Dels uthållig stadssplanering, dels näringslivsutveckling. I Nyköpings kommun kommer mycket av arbetet fokuseras på arbetet med den nya stadsdelen Dammgruvan.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 10 augusti, 2011 klockan 08:18.