Idag skriver SN om ”Livsfarliga cykelfällor i Nyköping” på nätet och i papperstidningen är rubriken att ”Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken”

Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre dödlighet än andra. Och då är även olycksrisken inräknad.

En annan, nederländsk studie visar att cyklister i snitt förvisso tappar 5-9 dagars livslängd på grund av trafikolyckor men å andra sidan vinner 3-14 månader livslängd tack vare bättre hälsa.

Så det bästa vi kan göra för att leva länge i trafiken är dels att minimera riskerna med cykling genom tydlig vägvisning, väl underhållna cykelbanor och cykleanpassade trafikplatser men också samtidigt cykla mer. För ju fler som cyklar desto säkrare blir det.

Läs annat jag skrivit om: ,
Läs vad andra skriver om: ,

Inga kommentarer än

Publicerat 5 maj, 2012 klockan 12:01.

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. I tätorter är 70-80 % av bilresorna kortare än fyra kilometer. Det är sträckor som man lätt kan cykla på under en kvart.

Om du ställer bilen när du ska resa korta sträckor och istället tar cykeln kommer du bli rikare, snyggare och lyckligare. Dessutom kommer du att leva längre.

Att cykla kostar ca 4-5 kronor per mil, motsvarande kostnad för bil är ca 20 kronor. Om du ersätter 200 mils bilkörning (det är 5,5 km/dag på ett år (minns att hälften av alla bilresor var <5 km)) med cykel så sparar du 3 000 kronor. Och då har jag inte räknat med parkeringsavgifter eller böter för att du inte betalar några.

Att cykla är ett enkelt sätt att smyga in träning i vardagen. En dansk studie visar att cyklister lider 40 % mindre risk att dö av sjukdomar. (Och då har de räknat bort andra riskfaktorer som rökning etc.) Cyklar du en halvtimme per dag, och äter måttligt kan du göra dig av med 5-6 kilo per år.

Flera nya undersökningar visar också på att cyklister är lyckligare än andra. De som går eller cyklar till jobbet upplever större välbefinnande än de som åker bil eller kollektivtrafik.

Så vill du bli rikare, snyggare och lyckligare är det bara att kliva upp på cykeln och börja trampa.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 4 mars, 2012 klockan 16:05.

I dagens SN finns en artikel om centralortens brist på parkeringsplatser. (Hade artikeln funnits på nätet hade jag länkat).

Problemet är inte att det finns för få parkeringsplatser utan att Nyköpingsbon i huvudsak är bilburen. Trots en sammanhållen centralort med goda förutsättningar för cykling och kollektivtrafik ligger Nyköping över riksgenomsnittet både vad gäller ägda bilar och körda kilometer per person.

Att bygga parkeringshus är ett kortsiktigt sätt att lösa det akuta parkeringsproblemet men då tar man utrymme som skulle kunna användas till bostäder eller verksamheter.

Där det måste finnas gott om parkeringsplatser är vid kollektivtrafiknav så att det är lätt att byta från bil till miljövänligare transportmedel.

Man får den trafik man planerar för. Bygger man en stad för bilar kommer biltrafiken öka, bygger man för cykel och kollektivtrafik kommer det miljövänligare resandet öka.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 12 april, 2010 klockan 11:14.

I bygg- och tekniknämnden i Nyköping som jag sitter i är det i och för sig väldigt trevligt och många bra beslut fattas där. Men ibland blir man lite mörkrädd.

Det förhärskande planeringsperspektivet är ett bakom-rattenperspektiv. Det krävs en viss mängd bilparkeringsplatser för att ett bostadsområde ska få byggas, om inte bilen får fri framfart missgynnas handeln (tydligen både centrumhandeln och externhandelscentran), man vill slopa allt enkelriktat osv, osv.

Jag vill bygga en stad för människor, inte bilar. Varje gång du ska ta dig någonstans löser du, medvetet eller omedvetet, en liten ekvation i huvudet. Den ekvationen avgör om du ska ta cyklen, bussen, bilen, gå eller ta nåot annat färdmedel till det du ska. Är det enkelt att ta bilen tar du bilen. Är det enkelt att cykla tar du cykeln.

Jag vill skruva i den ekvationen så att det oftare blir lättare att ta cykeln, bussen eller apostlahästarna men svårare att ta bilen. Anledningarna är många. Först har vi en klimatutmaning att ta tag i och den löser vi inte utan miskade utsläpp från persontransporter. Sen har vi folkhälsan att tänka på. Cyklister är gladare än bilister och det beror förmodligen på att de är friskare.

Och om inte de argumenten skulle räcka kan jag nämna minskad trängsel och färre bilolyckor också.

Jag har mycket mer att säga i ämnet stadsplanering och får säkerligen anledning att återkomma.

Vill du läsa mer om hållbar samhällsbyggnad rekommenderar jag Ljungbergs blogg.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 16 juni, 2009 klockan 09:30.