I onsdags visade uppdrag granskning att det inte bara var slump som orsakade det långvariga driftstoppet i ringhals. Otydliga rutiner, tidspress och kompetensbrist gör reaktorn nu står stilla.

Det här är en påminnelse om två saker. För det första är ett kärnkraftverk aldrig säkrare än människorna i det. I i stort sett alla olyckor har den mänskliga faktorn varit avgörande. Så också vid ringhalsbranden.

För det andra är en så centrerad energikälla som kärnkraften dålig ur driftssäkerhetssynpunkt. På grund av en dammsugare som brann går nu svenska elkonsumenter miste om ca 800 MW el. Under årets kallaste månader dessutom.

Med en mer decentralicerad elproduktion minskar konsekvenserna av oundvikliga mänskliga misstag. Vi måste börja göra el på fler ställen.

 

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

1 kommentar

Publicerat 13 februari, 2012 klockan 10:28.

I valrörelsen fick jag frågan ”Alla satsningar på klimatsmarta grejjer du föreslår, det kommer ju kosta massa pengar. Varifrån får du dem?”

Mitt svar var alltid: ”Vi kan ju börja med att sluta lägga pengar på det som är miljövidrigt”.

Nu har Naturvårdsverket räknat på hur stora subventioner staten ger miljöskadliga sektorer. De landar på siffran 50 miljarder. Det är mer än vad staten avsätter till kommunikationer, mer än utgifterna till försvaret och tio gånger mer än vad regeringen avsätter till ”allmän miljö- och naturvård”.

Så om man bara slutade göra det dåliga, skulle det bli lättare att göra det goda.

Vetenskapsradion rapporterar, men i de vanliga nyhetssändningarna är det tyst.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

1 kommentar

Publicerat 6 februari, 2012 klockan 09:40.

Idag rapporterar Ekot om hur regeringen skrotar livsmedelsverkets projekt att ta fram råd för hur man minskar matens miljöpåverkan.

Maten står för 20-25 % av de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det finns stora steg att ta mot klimatfrågans lösning i förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Ändå stoppar regeringen projektet. Och hänvisar till EU:s principer om frihandel. Att säga att närproducerat kan vara bättre för klimatet än livsmedel som transporteras långa sträckor går inte för sig.

Det är ingen tull livsmedelsverket vill införa. Ingen punktskatt, inget förbud, utan blott information. Ändå kan det tydligen betraktas som handelshinder.

Här ställs principen om fri konkurrens utan handelshinder mot strävan för fullständig information som kännetecknar den perfekta marknaden.

Dessutom ser vi hur den fria handeln inom den inre marknaden prioriteras högre av regeringen än att nå klimatmålen.

Läs också det Gunvor skriver om saken.

 

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 september, 2011 klockan 15:13.

Centerns partistyrelse vill ha en tvådelad föräldraförsäkring och får kritik både från blivande partiledaren(?) Annie Lööf och alliansbröderna. Beslutet ska fattas vid köksbordet heter det. Vilka parametrar som styr beslutet vid köksbordet talas det inte lika mycket om.

För med dagens arbetsmarknad, där det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte kan härledas till annat än kön, blir slutsatsen när paret vid köksbordet räknat sina pengar oftast att kvinnan bör ta ut mer ledighet än mannen.

Det blir en självduplicerande system. Eftersom kvinnor tjänar mindre tar de ut mer föräldraförsäkring vilket gör att de tjänar mindre vilket gör att de tar ut mer föräldraförsäkring. Den ojämställda spiralen måste vändas.

Men en strikt tvådelad föräldraföräskring är inte det enda sättet att vända spiralen. Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring, en idé som jag gillar.

Förutom att en tredelad föräldrarförsäkring skulle bidra till att män i högre utsträckning skulle utnyttja föräldraförsäkringen ger det också möjlighet för stjärnfamiljer med flera föräldrar att dela på ledigheten på fler än två. Samtidigt som man medverkar till en större jämställdhet på arbetsmarknaden bibehåller man valfriheten för familjer att anpassa uttaget av föräldraförsäkringen.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 19 augusti, 2011 klockan 10:09.

Energimyndigheten driver ett projekt som heter ”Uthållig kommun” som Nyköpings kommun deltagit i. När projektet nu går in i sin tredje etapp vässas konkurensen om deltagandet. Energimyndigheten har varit tydliga med att det endast är de som har höga ambitioner och intresse av att verkligen jobba med uthållighetsfrågor som kan bli aktuella för etapp tre.

I somras fattade Energimyndigheten beslut om vilka kommuner som får vara med i tredje etappen och Nyköping var en av de 37 ”spjutspetskommuner” som är ”Sveriges mest ambitiösa och nytänkande kommuner inom energiområdet”. Det är stora ord som vi får ligga i för att leva upp till. (Se Energimyndighetens pressmeddelande)

Projektets tredje etapp kommer att fokusera på två ben. Dels uthållig stadssplanering, dels näringslivsutveckling. I Nyköpings kommun kommer mycket av arbetet fokuseras på arbetet med den nya stadsdelen Dammgruvan.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 10 augusti, 2011 klockan 08:18.

Idag kommer många tillbaka till jobbet efter en välförtjänt semester. Utvilade kommer man tillbaka från segelbåtar och sommarstugor. Semesterveckorna har ägnats åt sol och bad i friska badvatten.

Men hur tar vi egentligen hand om vårt badvatten? Ekot rapporterar idag om att 400 000 enskilda avlopp inte klarar miljökraven. Det är ofta sommarstugor där man höjt standarden på boendet men inte på avloppslösningen.

Det i kombination med att fler stannar längre vid sommarstugorna gör att belastningen på avloppet blir för stort. Orenat avloppsvatten rinner ut i hav, sjöar och vattendrag.

Att se över sin avloppsituation vid sommarstugan är inte bara ett sätt att bekämpa övergödning i Östersjön, det är också ett sätt att hålla det egna badvattnet friskt.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 8 augusti, 2011 klockan 08:12.

Kollektivtrafikansvarig myndighet är en fråga som diskuteras livligt i de regionalpolitiska korridorerna. Den diskuteras inte lika livligt på gator och torg men nu har två debattartiklar ialla fall spritt debatten.

Det började med att Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna och avgående ordförande i länstrafiken beskrev problemen i dagens organisering av kollektivtrafiken och tydligt visade att landstinget och inte regionförbundet bör bli kollektivtrafikansvarig myndighet.

På detta svarade regionförbundets ordförande Viking Jonsson att ansvaret borde ligga hos regionförbundet.

Viking Jonsson oroar sig bland annat för hur kommunerna ska få inflytande i kollektivtrafiken. Jag är mer orolig för hur medborgarna ska få inflytande.

Idag är det näst intill omöjligt att utkräva ansvar för kollektivtrafiken. Om bussen inte går vet man inte vilken politiker man ska vända sig till.

Ett av de största problemen med dagens kollektivtrafik är att ansvaret är delat på så många aktörer att det alltid finns någon annan att skylla på.

Med landstinget som kollektivtrafikansvarig myndighet ligger ansvaret på en direktvald församling med ekonomiska muskler att ge sörmlänningarna den kollektivtrafik vi förtjänar.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 14 mars, 2011 klockan 14:20.

Vetenskapsradion lyfter idag att man inte vet vart det radioaktiva material som Studsvik producerar tar vägen. För mig, och oss som är engagerade i Studviksfrågan är det ingen nyhet. Studsvik importerar radioaktivt material, späder ut det med annan metall och säljer det vidare. Till vem får vi inte veta.

Studsviks verksamhet har många frågetecken kring sig. Förrförra året fick bolaget stark kritik från strålsäkerhetsmyndigheten för att man inte hade koll på sina utsläpp. Studsvik är de facto den största källan till radioaktiva utsläpp i Östersjön.

Att branschen känner ett behov av att syssla med hemlighetsmakeri är ytterligare en anledning att ifrågasätta verksamheten på Studsvik.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

4 kommentarer

Publicerat 9 februari, 2011 klockan 15:59.

Igår tog Nyköpings kommunfullmäktige budget för 2011. Debatten blev kanske inte rapp, men livlig i alla fall.

Mitt inledningsanförande lät ungefär så här: (det talade ordet gäller)

Ordförande

En vision utan handling är en dagdröm, en handling utan vision är en mardröm.

Nu gör den rödgröna majoriteten i Nyköping handling av vår vision.

Man uppfyller visserligen inte en vision i en enskild budget men den här budgeten visar en tydlig riktningsförändring. Fokuset läggs på integration, jämställdhet och mångfald samt miljö och folkhälsa.

I dagarna pågår klimatmötet i Cancun i Mexico. Världens ledare samlas för att ta sig an mänsklighetens största utmaning någonsin. Och här sitter vi i Nyköpings fullmäktigesal i begrepp att ta budget för 2011.

Avståndet kan kännas stort och uppgifterna vitt skilda. Men utmaningen är egentligen densamma, för alla globala problem har lokala orsaker, och lokala lösningar.

Det är i städer som Nedlands i Australien, Nanyang i Kina, New York i Usa, Nemocon i Colombia och Nyköping i Sverige som jobbet ska göras. Varje lokal och regional beslutande församling måste ta sitt ansvar för de globala utmaningarna.

I den här budgeten växlar vi upp arbetet med att göra Nyköping till en föregångare i den gröna omställningen, vi går från ord till handling.

De handlingar som behövs för att göra verklighet av visionen om det hållbara Nyköping finns i hela kommunens verksamhet och är ingen enskild nämnds, styrelses eller divisions ensamma uppgift.

Från fokuset på energieffektivt byggande i kommunstyrelsen, via lärande för hållbar utveckling i Barn och ungdomsnämnden och uppsökande energirådgivning i Bygg- och tekniknämnden till fortsatt inventering av enskilda avlopp i miljönämnden går den gröna tråden som till slut knyts fast i införandet av ett miljöledningssystem som kommer hjälpa oss att strategiskt och målmedvetet minska Nyköpings kommuns negativa miljöpåverkan.

2011 och kommande år i mandatperioden kommer fyllas med handlingar, små steg som tillsammans kommer föra oss närmare visionen om det hållbara Nyköping.

Visionen är tydlig, riktningen är utstakad, stegen är planerade, det är dags att börja gå.

Jag yrkar bifall till den rödgröna majoritetens förslag till budget.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 1 december, 2010 klockan 09:17.

Den moderatledda regeringen har återigen visat prov på jojjopolitik. Förra valet gick Centern till val på att införa en miljöbilspremie (för övrigt den enda konkreta miljöpolitik alliansen gick till val på 2006). Miljöbilspremien infördes och var en lyckad reform. Trots det avvecklades premien för något år sedan. Nu går Centern till val med löften om en miljöbilspremie, igen.

För att leva under parollen ”vi är inte mot bilar, vi är emot utsläpp” riktar Centern förvånansvärt stora delar av styrmedlen till bilarna och inte till det fossila bränslet som är orsak till utsläppen. Miljöbilspremien är en bra idé men har en gigantisk lucka. Så länge det är billigare att tanka sin miljöbil med bensin istället för det förnyelsebara kommer folk att göra det. Och då är miljövinsten noll.

Miljöpartiets politik för minskade utsläpp från personbilstransporter bygger på flera ben. Samtidigt som vi höjer koldioxidskatten på fossila bränslen använder vi de resurserna skattehöjningen ger till att bygga nya biogasmackar. Så att de som är beroende av bil inte ska vara beroende av bensin och diesel.

Samtidigt vill vi införa ett stödsystem för bilar med låga utsläpp som finansieras genom avgifter på bilar med höga utsläpp. Vi finansierar helt enkelt moroten med piskan. Dubbel effekt skulle jag beskriva det som (med risk för att låta som att jag säljer rengöringsmedel).

Och inte nog med det! För att man inte ska behöva köpa ny bil för att minska sina utsläpp vill vi ge ett ekonomiskt stöd till de som vill konvertera sin fossila bil till en förnyelsebar.

Mot detta gröna knippe av åtgärder, både morötter, piskor och investeringar står en nygammal, borgerlig miljöbilspremie som på sin höjd kommer resultera i 5 000 ”supermiljöbilar” under kommande mandatperiod. Inga breda åtgärder och ingenting som får gemene man att komma på tanken att hälla något annat i tanken.

Läs annat jag skrivit om: , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , ,

2 kommentarer

Publicerat 24 augusti, 2010 klockan 10:13.