Efter gårdagens blogginlägg om ungdomskultur blev jag snabbt och spontant inbjuden till ung vilja för att prata mer om vad kommunen gör för unga. Det blev ett väldigt trevligt samtal om skola, fritid, kollektivtrafik och lite stadsplanering.

Vi konstaterade tillsammans att vi politiker ofta är dåliga på att förklara varför vi gör förändringar. Min erfarenhet är att när man väl får sätta sig ned och förklara varför vi bygger en ny högstadieskola och flyttar ihop gymnasieutbildningarna förstår de flesta och hänger med på tankegångarna. Men vi gör det inte tillräckligt ofta.

Mycket av vår kommunikation handlar om VAD kommunen gör men inte VARFÖR. På samma sätt reagerar nog gemene man ofta på vad som ska hända utan att ställa sig frågan varför det händer. Tillsammans behöver vi oftare ställa frågan varför och förklara varför.

För att varför är den viktigaste frågan som finns.

Läs vad andra skriver om:

Inga kommentarer än

Publicerat 15 juni, 2012 klockan 08:16.

De senaste veckorna har mycket av Nyköpingsdebatten handlat om ungdomars fritid. Den kommunala musikskolan var enligt SN redan nedlagd utan att någon ens tänkte lägga ner den. Och på tisdagens kommunfullmäktige debatterades uppförandet av en sporthall ivrigt.

Det går inte att understryka vikten av ungdomsidrott och ungdomskultur tillräckligt.

Varje slant vi lägger på ungdomars fritid får vi igen i bättre skolresultat, lägre vårdkostnader och lägre kostnader för socialt utsatta barn. Men den stora vinsten är inte ekonomisk. Den stora vinsten är att våra ungdomar känner sig betydelsefulla i ett sammanhang.

Om man vill skapa en meningsfull och kreativ fritid för alla barn kan man inte ställa de olika intressena mot varandra. Det är inte så att vi antingen ska satsa på idrott eller kultur.

Personligen är jag inte en gnutta sportintresserad men jag är övertygad om att fotbollslaget betyder lika mycket för en ungdom idag som blåsorkestern gjorde för mig när jag var ung.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 14 juni, 2012 klockan 10:21.

Nu i veckan träffade jag ett gäng andra kommunpolitiker från hela landet för att jobba med scenarier. Träffen var en del av energimyndighetens projekt uthållig kommun.

Med hjälp av trender och omvärlsbevakning målade vi upp olika scenarier om hur verkligheten skulle kunna se ut 2027 med avseende på klimat och hållbarhet.

Vissa scenarier var rena rama dystopierna med kraftigt förändrat klimat, extremväder och ekonomisk kris. Allas krig mot alla rådde och stor social oro präglade samhället.

När man ser sådana scenarier är det lätt att bli uppgiven och pessimistisk. Det ligger nära till hands att känna att loppet är kört. Man vill bara arbeta med en anpassning till klimatförändringarna istället för att ställa om för att undvika dem.

Men riktigt så mörkt tror jag inte det behöver vara. För de ljusa scenarierna finns också. När vi gjorde scenarioövningen såg vi vägar fram som innebar nya energikällor, stort miljöengagemang och minskade utsläpp.

Jag är övertygad om att vi kan fixa klimatutmaningen. Men då måste vi börja nu, och verkligen vilja förändra.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

1 kommentar

Publicerat 1 juni, 2012 klockan 16:40.

Lärarlöner har diskuterats en del både här i Nyköping och i andra forum, bland annat Miljöpartiets kongress som jag var på i helgen. Från flera håll har jag hört att lärarlöner inte ska vara en politisk fråga.

Ett av argumenten är att man från politiskt håll inte ska lägga sig i lönebildningen utan överlåta det åt arbetsmarknadens parter. Den så kallade Svenska modellen. Den tycker jag är bra, den ordningen ska respekteras och värnas. Vi ska så långt som möjligt undvika lagstiftning och politisk klåfingrighet på områden som parterna själva kan komma överens om.

Men nu är det ju så att de flesta lärare har kommuner som arbetsgivare. Och kommuner är politiskt styrda.

Vi politiker måste ta ansvar som styrande över en av arbetsmarknadens parter i lönebildningen. Ser vi att en grupp är underbetald eller har orimliga arbetsvillkor har vi faktiskt möjligheten att rätta till det.

Nu förhandlas centrala avtal mellan lärarfacket och kommunernas arbetsgivarorganisation SKL. Sen ska löner förhandlas lokalt och då är kommunerna arbetsgivarpart. Låt oss då se vad det centrala avtalet gett och vilket utrymme det finns att höja lärarlönerna.

Om vi på kommunal nivå ska klara av att lyfta lärarlönerna tror jag att vi behöver uppbackning från staten. Miljöpartiet har i sin budgetmotion i riksdagen har en särskild satsning på just lärarlöner.

Som vanligt hade det varit enklare att göra bra verksamhet i kommunerna med ett miljöparti i regeringen.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 29 maj, 2012 klockan 15:43.

Många nyköpingsbor har i och med de senaste årens vattenläckor fått lära sig den hårda vägen vliket viktigt livsmedel dricksvatten är. Att det kommer vatten ur kranen är något som vi tar för givet.

Stora delar av ledningsnätet i Nyköping byggdes på 50 och 60-talet och ser nu slutet av sin livslängd. Och så ser det ut i de flesta andra kommuner i Sverige också. Det är många kilometer ledning som måste bytas på bara några år.

På kommunstyrelsen idag fattar vi beslut som skapar förutsättningar att förnya 3,7 kilometer ledningsnät under 2012. Investeringen är på 14 miljoner kronor. Det är en väsentlig tempoökning jämfört med tidigare år.

Det är långt kvar innan vi har jobbat in det underhållsbehov som finns i VA-nätet men dagens beslut tar oss lite närmare målet.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 7 maj, 2012 klockan 08:19.

Idag skriver SN om ”Livsfarliga cykelfällor i Nyköping” på nätet och i papperstidningen är rubriken att ”Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken”

Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre dödlighet än andra. Och då är även olycksrisken inräknad.

En annan, nederländsk studie visar att cyklister i snitt förvisso tappar 5-9 dagars livslängd på grund av trafikolyckor men å andra sidan vinner 3-14 månader livslängd tack vare bättre hälsa.

Så det bästa vi kan göra för att leva länge i trafiken är dels att minimera riskerna med cykling genom tydlig vägvisning, väl underhållna cykelbanor och cykleanpassade trafikplatser men också samtidigt cykla mer. För ju fler som cyklar desto säkrare blir det.

Läs annat jag skrivit om: ,
Läs vad andra skriver om: ,

Inga kommentarer än

Publicerat 5 maj, 2012 klockan 12:01.

”Nån gång i livet ska man kandidera till en partistyrelse” tänkte jag för några månader sedan och anmälde mitt intresse, för att få det gjort liksom.

När valberedningen gjort sitt jobb och lämnat ett väldigt bra förslag på partistyrelsen blev jag tvungen att ställa mig frågan om jag skulle stå fast min kandidatur. Jag tänkte ”Nån gång i livet ska man väl ha haft chansen att bli invald i en partistyrelse”.

Nu närmar sig kongressen och i handlingarna finns presentationer av alla kandidater till partistyrelsen. Här är min presentation.

Den som går före i den gröna omställningen har ett försprång in i framtiden. Jag gick med i Miljöpartiet för att jag ser att den gröna rörelsen har de politiska nycklarna till det hållbara samhället.

Jag vill att våra gröna visioner ska få fotfäste i daglig praktisk politik och samtidigt sättas i sammanhang i en föränderlig och globaliserad värld.

En av de största utmaningarna jag ser framöver är hur vi ska kombinera sänkt arbetstid med det ökade behovet av välfärdstjänster som den demografiska utvecklingen orsakar. Vi måste tydligare lyfta frågan om välfärdssektorns finansiering och uppdrag i partiet.

Organisatoriskt vill jag vara med och ”bygga ihop” partiet. Kommunavdelningar, regionavdelningar och riksorganisation behöver arbeta mer som en gemensam organisation. Redan idag går arbetet i den riktningen, men det finns mycket kvar att göra.

Som person är jag en strukturerad, resultatorienterad organisationsmänniska som ofta lyfter in ”det andra perspektivet” i diskussioner. Jag har studerat bland annat statsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik och praktisk journalistik.

Till vardags är jag kommunalråd i Nyköpings kommun och har tidigare jobbat som organisationsutvecklare på MP Stockholms stad och varit regionordförande för MP Södermanland. På fritiden sjunger jag gärna i kör och vistas i naturen tillsammans med min hund.

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 26 april, 2012 klockan 15:47.

Kritikerna mot kvotering har ofta som huvudargument att det är viktigare med kompetens än med kön och att inkvoterade skulle känna att man var just inkvoterad istället för rekryterad efter kompetens.

Jag håller med. All rekrytering och alla utnämningar ska ske med kompetens och lämplighet som ledstjärna. Ingen ska väljas eller väljas bort på grund av kön.

Men vad händer när man inte medvetandegör könsmaktsordningen vid tillsättningar? Är det verkligen så att man har kompetens och lämplighet som ledstjärna när 97 procent av ordförandena i av börsbolagsstyrelserna är män?

Drog Nyköpings fullmäktige (inkl. mitt eget parti) medvetet slutsatsen att den främsta lämpligheten att styra över det kommunala bostadsbolaget fanns nästan uteslutande bland män? Jag tror inte det.

Om vi inte aktivt arbetar med och är medvetna om könsmaktsordningen när vi väljer och tillsätter tenderar vi att kvotera in män. Kanske inte medvetet. Men utfallet talar sitt tydliga språk, vi kvoterar in män.

Hellst av allt skulle kvotering inte behövas och kön, ursprung och sexualitet skulle inte spela någon roll. Men så länge det män dominerar bolagsstyrelser och beslutande församlingar tycker jag att det behövs.

Läs annat jag skrivit om: , , ,
Läs vad andra skriver om: , , ,

2 kommentarer

Publicerat 8 mars, 2012 klockan 09:30.

Ekot avslöjar i dag att FOI, försvarets forskningsinstitut hjälpt diktaturen Saudiarabien att planera bygget av en egen missilfabrik. Projektet heter Simoom.

Projektet är bara ett i raden av avsteg från principen att inte göra vapenaffärer med diktaturer. Dessutom är det unikt då man inte bara säljer material utan även kunskap.

Ska Sverige kunna ha en hög svansföring i internationella freds- och demoratifrågor kan man helt enkelt inte hålla på med såndana här affärer.

En sak är när privata företag säljer vapen till diktaturer, det är illa nog. Men när statliga myndigheter agerar konsultfirma till totalitära stater faller all kritik mot diktaturer platt.

 

Läs annat jag skrivit om: , ,
Läs vad andra skriver om: , ,

2 kommentarer

Publicerat 6 mars, 2012 klockan 09:12.

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. I tätorter är 70-80 % av bilresorna kortare än fyra kilometer. Det är sträckor som man lätt kan cykla på under en kvart.

Om du ställer bilen när du ska resa korta sträckor och istället tar cykeln kommer du bli rikare, snyggare och lyckligare. Dessutom kommer du att leva längre.

Att cykla kostar ca 4-5 kronor per mil, motsvarande kostnad för bil är ca 20 kronor. Om du ersätter 200 mils bilkörning (det är 5,5 km/dag på ett år (minns att hälften av alla bilresor var <5 km)) med cykel så sparar du 3 000 kronor. Och då har jag inte räknat med parkeringsavgifter eller böter för att du inte betalar några.

Att cykla är ett enkelt sätt att smyga in träning i vardagen. En dansk studie visar att cyklister lider 40 % mindre risk att dö av sjukdomar. (Och då har de räknat bort andra riskfaktorer som rökning etc.) Cyklar du en halvtimme per dag, och äter måttligt kan du göra dig av med 5-6 kilo per år.

Flera nya undersökningar visar också på att cyklister är lyckligare än andra. De som går eller cyklar till jobbet upplever större välbefinnande än de som åker bil eller kollektivtrafik.

Så vill du bli rikare, snyggare och lyckligare är det bara att kliva upp på cykeln och börja trampa.

Läs annat jag skrivit om: , , , , ,
Läs vad andra skriver om: , , , , ,

Inga kommentarer än

Publicerat 4 mars, 2012 klockan 16:05.