Cyklister lever farligt, men längre

Idag skriver SN om ”Livsfarliga cykelfällor i Nyköping” på nätet och i papperstidningen är rubriken att ”Cyklister lever farligt i Nyköpingstrafiken”

Det är lätt att få uppfattningen att cykling är det enklaste sättet att förkorta livet. I själva verket är det tvärtom. Enligt två danska studier har de som cyklar till jobbet 40 % lägre dödlighet än andra. Och då är även olycksrisken inräknad.

En annan, nederländsk studie visar att cyklister i snitt förvisso tappar 5-9 dagars livslängd på grund av trafikolyckor men å andra sidan vinner 3-14 månader livslängd tack vare bättre hälsa.

Så det bästa vi kan göra för att leva länge i trafiken är dels att minimera riskerna med cykling genom tydlig vägvisning, väl underhållna cykelbanor och cykleanpassade trafikplatser men också samtidigt cykla mer. För ju fler som cyklar desto säkrare blir det.

Publicerat maj 5th, 2012. Trackback: trackback

Comments are closed.