Decentralisera elen

I onsdags visade uppdrag granskning att det inte bara var slump som orsakade det långvariga driftstoppet i ringhals. Otydliga rutiner, tidspress och kompetensbrist gör reaktorn nu står stilla.

Det här är en påminnelse om två saker. För det första är ett kärnkraftverk aldrig säkrare än människorna i det. I i stort sett alla olyckor har den mänskliga faktorn varit avgörande. Så också vid ringhalsbranden.

För det andra är en så centrerad energikälla som kärnkraften dålig ur driftssäkerhetssynpunkt. På grund av en dammsugare som brann går nu svenska elkonsumenter miste om ca 800 MW el. Under årets kallaste månader dessutom.

Med en mer decentralicerad elproduktion minskar konsekvenserna av oundvikliga mänskliga misstag. Vi måste börja göra el på fler ställen.

 

Publicerat februari 13th, 2012. Trackback: trackback

Comments are closed.