Information som handelshinder?

Idag rapporterar Ekot om hur regeringen skrotar livsmedelsverkets projekt att ta fram råd för hur man minskar matens miljöpåverkan.

Maten står för 20-25 % av de svenska utsläppen av klimatpåverkande gaser och det finns stora steg att ta mot klimatfrågans lösning i förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Ändå stoppar regeringen projektet. Och hänvisar till EU:s principer om frihandel. Att säga att närproducerat kan vara bättre för klimatet än livsmedel som transporteras långa sträckor går inte för sig.

Det är ingen tull livsmedelsverket vill införa. Ingen punktskatt, inget förbud, utan blott information. Ändå kan det tydligen betraktas som handelshinder.

Här ställs principen om fri konkurrens utan handelshinder mot strävan för fullständig information som kännetecknar den perfekta marknaden.

Dessutom ser vi hur den fria handeln inom den inre marknaden prioriteras högre av regeringen än att nå klimatmålen.

Läs också det Gunvor skriver om saken.

 

Publicerat september 8th, 2011. Trackback: trackback

Comments are closed.