Three is the magic number

Centerns partistyrelse vill ha en tvådelad föräldraförsäkring och får kritik både från blivande partiledaren(?) Annie Lööf och alliansbröderna. Beslutet ska fattas vid köksbordet heter det. Vilka parametrar som styr beslutet vid köksbordet talas det inte lika mycket om.

För med dagens arbetsmarknad, där det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte kan härledas till annat än kön, blir slutsatsen när paret vid köksbordet räknat sina pengar oftast att kvinnan bör ta ut mer ledighet än mannen.

Det blir en självduplicerande system. Eftersom kvinnor tjänar mindre tar de ut mer föräldraförsäkring vilket gör att de tjänar mindre vilket gör att de tar ut mer föräldraförsäkring. Den ojämställda spiralen måste vändas.

Men en strikt tvådelad föräldraföräskring är inte det enda sättet att vända spiralen. Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring, en idé som jag gillar.

Förutom att en tredelad föräldrarförsäkring skulle bidra till att män i högre utsträckning skulle utnyttja föräldraförsäkringen ger det också möjlighet för stjärnfamiljer med flera föräldrar att dela på ledigheten på fler än två. Samtidigt som man medverkar till en större jämställdhet på arbetsmarknaden bibehåller man valfriheten för familjer att anpassa uttaget av föräldraförsäkringen.

Publicerat augusti 19th, 2011. Trackback: trackback

Comments are closed.