Nyköping uthållig spjutspetskommun

Energimyndigheten driver ett projekt som heter ”Uthållig kommun” som Nyköpings kommun deltagit i. När projektet nu går in i sin tredje etapp vässas konkurensen om deltagandet. Energimyndigheten har varit tydliga med att det endast är de som har höga ambitioner och intresse av att verkligen jobba med uthållighetsfrågor som kan bli aktuella för etapp tre.

I somras fattade Energimyndigheten beslut om vilka kommuner som får vara med i tredje etappen och Nyköping var en av de 37 ”spjutspetskommuner” som är ”Sveriges mest ambitiösa och nytänkande kommuner inom energiområdet”. Det är stora ord som vi får ligga i för att leva upp till. (Se Energimyndighetens pressmeddelande)

Projektets tredje etapp kommer att fokusera på två ben. Dels uthållig stadssplanering, dels näringslivsutveckling. I Nyköpings kommun kommer mycket av arbetet fokuseras på arbetet med den nya stadsdelen Dammgruvan.

Publicerat augusti 10th, 2011. Trackback: trackback

Comments are closed.