Bevara badvattnet badbart

Idag kommer många tillbaka till jobbet efter en välförtjänt semester. Utvilade kommer man tillbaka från segelbåtar och sommarstugor. Semesterveckorna har ägnats åt sol och bad i friska badvatten.

Men hur tar vi egentligen hand om vårt badvatten? Ekot rapporterar idag om att 400 000 enskilda avlopp inte klarar miljökraven. Det är ofta sommarstugor där man höjt standarden på boendet men inte på avloppslösningen.

Det i kombination med att fler stannar längre vid sommarstugorna gör att belastningen på avloppet blir för stort. Orenat avloppsvatten rinner ut i hav, sjöar och vattendrag.

Att se över sin avloppsituation vid sommarstugan är inte bara ett sätt att bekämpa övergödning i Östersjön, det är också ett sätt att hålla det egna badvattnet friskt.

Publicerat augusti 8th, 2011. Trackback: trackback

Comments are closed.