Låt landstinget ta kollektivtrafikansvaret!

Kollektivtrafikansvarig myndighet är en fråga som diskuteras livligt i de regionalpolitiska korridorerna. Den diskuteras inte lika livligt på gator och torg men nu har två debattartiklar ialla fall spritt debatten.

Det började med att Magnus Johansson, kommunalråd i Eskilstuna och avgående ordförande i länstrafiken beskrev problemen i dagens organisering av kollektivtrafiken och tydligt visade att landstinget och inte regionförbundet bör bli kollektivtrafikansvarig myndighet.

På detta svarade regionförbundets ordförande Viking Jonsson att ansvaret borde ligga hos regionförbundet.

Viking Jonsson oroar sig bland annat för hur kommunerna ska få inflytande i kollektivtrafiken. Jag är mer orolig för hur medborgarna ska få inflytande.

Idag är det näst intill omöjligt att utkräva ansvar för kollektivtrafiken. Om bussen inte går vet man inte vilken politiker man ska vända sig till.

Ett av de största problemen med dagens kollektivtrafik är att ansvaret är delat på så många aktörer att det alltid finns någon annan att skylla på.

Med landstinget som kollektivtrafikansvarig myndighet ligger ansvaret på en direktvald församling med ekonomiska muskler att ge sörmlänningarna den kollektivtrafik vi förtjänar.

Publicerat mars 14th, 2011. Trackback: trackback

Comments are closed.