Budget i en ny riktning

Igår tog Nyköpings kommunfullmäktige budget för 2011. Debatten blev kanske inte rapp, men livlig i alla fall.

Mitt inledningsanförande lät ungefär så här: (det talade ordet gäller)

Ordförande

En vision utan handling är en dagdröm, en handling utan vision är en mardröm.

Nu gör den rödgröna majoriteten i Nyköping handling av vår vision.

Man uppfyller visserligen inte en vision i en enskild budget men den här budgeten visar en tydlig riktningsförändring. Fokuset läggs på integration, jämställdhet och mångfald samt miljö och folkhälsa.

I dagarna pågår klimatmötet i Cancun i Mexico. Världens ledare samlas för att ta sig an mänsklighetens största utmaning någonsin. Och här sitter vi i Nyköpings fullmäktigesal i begrepp att ta budget för 2011.

Avståndet kan kännas stort och uppgifterna vitt skilda. Men utmaningen är egentligen densamma, för alla globala problem har lokala orsaker, och lokala lösningar.

Det är i städer som Nedlands i Australien, Nanyang i Kina, New York i Usa, Nemocon i Colombia och Nyköping i Sverige som jobbet ska göras. Varje lokal och regional beslutande församling måste ta sitt ansvar för de globala utmaningarna.

I den här budgeten växlar vi upp arbetet med att göra Nyköping till en föregångare i den gröna omställningen, vi går från ord till handling.

De handlingar som behövs för att göra verklighet av visionen om det hållbara Nyköping finns i hela kommunens verksamhet och är ingen enskild nämnds, styrelses eller divisions ensamma uppgift.

Från fokuset på energieffektivt byggande i kommunstyrelsen, via lärande för hållbar utveckling i Barn och ungdomsnämnden och uppsökande energirådgivning i Bygg- och tekniknämnden till fortsatt inventering av enskilda avlopp i miljönämnden går den gröna tråden som till slut knyts fast i införandet av ett miljöledningssystem som kommer hjälpa oss att strategiskt och målmedvetet minska Nyköpings kommuns negativa miljöpåverkan.

2011 och kommande år i mandatperioden kommer fyllas med handlingar, små steg som tillsammans kommer föra oss närmare visionen om det hållbara Nyköping.

Visionen är tydlig, riktningen är utstakad, stegen är planerade, det är dags att börja gå.

Jag yrkar bifall till den rödgröna majoritetens förslag till budget.

Publicerat december 1st, 2010. Trackback: trackback

Comments are closed.