Kunskap för omväxlings skull

Miljöaktuellt rapporterar att bilister och kollektivtrafikresenärer har knasiga uppfattningar om hur lång tid det tar att åka med respektive färdmedel.

Både bilisterna och kollektivtrafikresenärerna trodde att kollektivtrafikresorna tog längre tid än vad de egentligen gjorde och bilisterna underskattade ofta den reella konstnaden av bilresan. Kollektivtrafikens turtäthet underskattades också. Allt enligt en studie från Chalmers.

Det räcker inte med att bussen går, de presumtiva resenärerna måste veta om att bussen går också. Vad ska man med ökad turtäthet och billiga biljetter till när bilisterna tror att bussen går sällan och är dyr?

Studien visar att ett miljövänligare transportsystem inte bara behöver handla om fordon, infrastruktur, biljettsystem och bränsle. Kunskap är en minst lika viktig faktor. Och är oftast billigare.

Publicerat december 1st, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.