Nya klimpar behövs verkligen

När den moderatledda regeringen tillträdde monterade de ner allt rödgrönt klimatarbete. Bland annat tog de bort de så kallade KLIMP-pengarna. KLIMP står för ”klimatinvesteringsprogram” och var pengar som kommuner, landsting och företag kunde söka för att göra investeringar som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Nu presenterar de rödgröna en nysatsning på KLIMP. Klimatkrisen har inte blivit mindre angelägen under de tre år den moderatledda regeringen styrt, så behovet av radikala insatser är minst sagt akut.

Alla utsläpp är lokala någonstans och då måste också åtgärderna vara lokala. Med nya KLIMP-pengar skapas incitament för kommuner, landsting och företag att ta nya steg och vara förebilder i omställningen till ett hållbart samhälle.

Publicerat november 18th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.