Killar är bättre än tjejer

2002 hotade dåvarande jämställdhetsministern med lagstiftning om kvotering om inte näringslivet gjorde något åt den pinsamt dåliga jämställdheten i bolagsstyrelserna. Resultatet blev att andelen kvinnor i styrelserna steg.

Den nuvarande jämställdhetsministern och näringsministern tycker inte att staten ska verka för jämställdhet i näringslivet utan har avskrivit alla tankar på kvoteringslagstiftning. De tycker att ansvaret helt och hållet är bolagens.

Nu när inte hotet om kvotering finns sjunker andelen kvinnliga styrelseledamöter igen. Det finns nästan ingen annan tolkning av utvecklingen än att näringslivet tycker att killar är bättre än tjejer.

Visst har bolagen har det slutliga ansvaret, men när de inte lyckas ligger ansvaret på oss politiker.

Kvotering får aldrig bli en lösning på problemet men det kan vara ett viktigt verktyg för att komma till rätta med problemet. Och när man ser effekten av blotta hotet om kvoteringslag förstår man att det är ett effektivt verktyg. Effektivare än att brevväxla i alla fall.

Publicerat september 2nd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.