Dags för transportsystemskifte

Partiklarna i Stockholmsluften förkortar stockholmarnas liv med 7 månader. Föroreningarna skördar fler liv än trafikolyckor och självmord.

Rapporten från Stockholms läns landsting visar att bilismen inte bara för med sig långsiktiga problem som klimatförändringar utan också påverkar vår hälsa här och nu.

I staden tar bilen stor plats, jämfört med andra transportmedel. Den för med sig buller, föroreningar och olyckor.

Det behövs en målmedveten politik för att skapa ett trafiksystem som är anpassat efter människan istället för bilen. Med satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång kan man skapa transporter som är bra för både hälsa och miljö.

Men fortfarande är bakom-rattenperspektivet det allena rådande. I bilismens Sverige handlar tillgänglighet om bara om fler parkeringsplatser och högre hastigheter på landsvägar. Ironin är total när man, genom bland annat förbifart Stockholm, försöker minska biltrafiken genom att bygga nya motorvägar.

Bilen har en plats i vårt transportsystem, men den platsen är inte i våra städer.

Vi behöver ett systemskifte där hållbara transporter ersätter transporter som är skadliga för oss och vår planet.

Publicerat augusti 21st, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.