Det gäller att lösa problemet vid källan

Nu kommer indikationer på att vi nått peak oil. Inom kort är oljeeran över, oavsett om vi vill det eller inte.

Klimatförändringar alltså inte den enda anledningen att sluta använda fossila bränslen. Det är klokt att fasa ut dem redan nu eftersom de en vacker dag kommer att ta slut.

Det bästa sättet att fasa ut oljan är att använda ekonomiska styrmedel som ligger så nära källan som möjligt. För det spelar ingen roll om oljan bränns för att värma en villa, göra el eller driva ett fordon, det bidrar lika mycket till klimatförändringarna oavsett vilket.

Och precis där har den moderatledda regeringen gått vilse. Istället för att lägga de ekonomiska styrmedlen på bränslet, skattebefrias fordonen. Det innebär att det kvittar vad du egentligen häller i tanken, du får moroten bara du har en bil som kan tanka något annat än bensin.

Det är priset på bränslet som avgör vad man tankar, inte priset på bilen.

Publicerat augusti 3rd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.