Östersjön förtjänar bättre

Ekot rapporterar att vi kommer bli tvunga att lägga 2,5 miljarder per år i 20 år för att förbättra miljön i Östersjön.

För det första visar det, som så många andra liknande beräkningar att det kostar att skita ner. Det är aldrig billigt att inte ta miljöhänsyn.

För det andra visar det sig att när man verkligen ska göra något åt miljöproblemen finns inte viljan fullt ut.

Ty det verkar tyvärr som att de insatser som nu planeras för att rädda Östersjön inte räcker för att nå Sveriges mål för utsläppsminskningar. Vi har åtagit oss att minska kväveutsläppen med 21 000 ton och fosforutsläppen med 290 ton per år till 2021, men dit kommer vi alltså inte nå med den plan som Naturvårdsverket jobbat fram.

Man kan fråga sig hur andra länder, med större arbete framför sig, ska tolka signalerna från Sverige.

Vi vill gärna tro att vi är duktiga föregångare, men när jobbet ska göras smiter vi.

Så om du sitter vid en Östersjökust, som jag, och tycker det är trevligt med ett levande innanhav kan du stödja WWF:s arbete genom att köpa östersjöflaggan, eller rösta på ett parti som tar hotet mot Östersjön på allvar.

Publicerat juli 13th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.