Upp till bevis

I skrivande stund verkar det som att G8-länderna enats om att anamma 2-gradersmålet. Det vill säga människans ökning av växthuseffekten ska inte bli så stor att den höjer jordens medeltemperatur med mer än 2 grader.

För industriländerna innebär det en utsläppsminskning med 80 % till 2050.

När målet är satt kvarstår det svåra, att göra praktisk politik av det. Den Svenska regeringens tidigare taktik har varit att någon annan ska göra det, någon annanstans. Nu, när man sitter vid förhandlingsbordet med dessa andra blir det svårare att tillämpa samma taktik.

Om världen lyckas samlas till en ambitiös och nödvändig överenskommelse i Köpenhamn i december finns det inget att förlora på att ligga i framkant i klimatarbetet. Den som har mest utvecklad klimatsmart teknik kommer gå vinnande ur finanskrisen.

Publicerat juli 8th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.