Självgod kvällspress

När jag läste grundläggande journalistik på Poppius fick jag bland annat lära mig att man skulle vara försiktig med textreklam. Om man skrev om en produkt eller tjänst är man som journalist tvungen att betrakta det ur strikt jorunalistik synvinkel och kräva svar de kritiska frågorna.

I de gånger jag arbetat med marknadsförign gentemot media har jag mött samma försiktighet.

Men när reklamen gäller den egna produkten verkar reglerna för pressen vara lite annorlunda. Efter varje läsarundersökning stoltserar pressen i allnämhet och kvällspressen i synnerhet med artiklar som ”vi ökar mest!” på nyhetsplats.

Nu verkar det vara väldigt jämnt mellan de två kvällstidningarna eftersom de båda ivrigt skriver artiklar om hur vilka dagar i veckan de är störst.

Det är inte bara självcentrerat och tvivelaktig journalistik, jag tror dessutom att det finns viktigare nyheter att fylla utrymmet med.

Publicerat juli 5th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.