Att låna är att ta ansvar, eller?

Reinfeldts och Borgs mantra under finanskrisen har varit att de ”tar ansvar för sunda statsfinanser”.  Inga stora pengar till kommuner och landsting som har vikande skatteunderlag med andra ord.

När Alliansen tog över 2006 fanns det ett överskott i de offentliga finanserna på 70 miljarder. Sen sänkte den moderatledda regeringen skatten med 65 miljarder. Sen kom finanskrisen.

Nu dras de offentliga finanserna med ett underskott på cirka 150 miljarder kronor.

Precis som marknadsföraren vet att det är billigare att behålla kunder än skaffa nya borde regeringen förstå att det är billigare att bevara arbetstillfällen  än att skapa nya. Särskilt viktigt är det att behålla arbetstillfällen i sektorer som inte kan strukturomvandlas i någon större omfattning, det vill säga personalintensiva branscher som skola, vård och omsorg.

Att låna pengar för att skapa jobb via dyra skattesänkningar istället för göra det billigaste och bevara arbetstillfällen som redan finns, är det att ”ta ansvar för sunda statsfinanser”?

Med anledning av DN debatt

Publicerat juli 3rd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.