Sörmlands sorgliga SIKA-statistik

Idag släppte SIKA en lägesbeskrivning om kollektivtrafikresandet i Sverige. Och på ett nationellt plan ser det inte så illa ut. Kollektivtrafikresandet ökar.

Det kan ha med ökad miljömedvetenhet att göra, eller så har finanskrisen satt spår i gemene mans plånbok och lockat fler till buss och tåg.

Men i Sörmland står utvecklingen still. Antalet resta personkilometer har bara ökat marginellt och samma sak gäller utbudet av kollektivtrafik.

Det är så dystert att lokalblaskan tvingas konstatera att Sörmland ligger i botten om man jämför med andra län. Snittsörmlänningarna reser bara kollektivt 40 gånger per år medan snittsvensken reser 130 resor.

När det gäller utbudet ligger Sörmland trea från slutet med 50 kilometer per invånare. Siffran för hela riket är strax under 80.

Ett enkelt sätt att plussa på den siffran och stiga några placeringar är att öppna TGOJ-banan för persontrafik igen.

Publicerat juli 2nd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.