Kvinnliga chefer inget problem

Du som trodde att Sverige var världens mest jämställda land och att vi dessutom blir bättre och bättre kan fundera igen.

Enligt DN minskar nämligen andelen kvinnliga chefer i näringslivet. Sedan 2004 har andelen minskat från 32 % till 25 %.

Vad är då förklaringen? Enligt Monica Renstig på Women’s Business Research Institute är det miljö och sociala frågor som gäller för företagen just nu och då kan man inte också fokusera på jämställdhet. En annan förklaring hon ger är finanskrisen.

Om det är så tycker jag det pekar på en ganska tråkig människosyn där en chef som är kvinna betraktas som en kostnad och ett projekt som man måste jobba med istället för en person som är kvalificerad att göra en insats för företaget.

Problemet är inte ekonomiskt. Vi vet att företag med kvinnor som chefer oftare går lika bra och bättre än andra företag. Problemet handlar om attityder och i och med det måste politiken ta ansvar.

I Norge har man lagstiftat om kvotering av chefer i börsbolag och där är andelen kvinnliga chefer har ökat från 7 % 2003 till 40 % idag. Kvotering är ingen slutgiltig lösning men det är ett viktigt verktyg för att spräcka attityderna och sopa undan ursäkterna.

Publicerat juni 29th, 2009. Trackback: trackback
 1. Vardagsgalningen skrev 30 juni, 2009 klockan 02:50

  Ja, det kan ju vara så att minskningen av kvinnliga chefer beror på att arbetsgivarna helt enkelt sållat ut de mest kompetenta cheferna, utan hänsyn till kön. Antalet kvinnliga chefer har ju ökat kraftigt på senare år, vilket gör att metoden ”först in, först ut” gjort att de kvinnliga cheferna drabbats i högre grad än de manliga.

  Att du sedan drar paralleller mellan detta och könsdiskriminering, är grova anklagelser mot det svenska näringslivet.

  Du är ju miljöpartistl, så jag kan väl inte förvänta mig någon högre intelligens av dig.

 2. Kajsa skrev 30 juni, 2009 klockan 12:39

  Vi har en lång väg kvar att vandra när det gäller jämställdheten i arbetslivet. Av egen erfarenhet vet jag att det är rätt tufft att vara ensam kvinna på en manligt dominerad arbetsplats, det kräver otroligt mycket (det är säkert precis likadant för en man på en kvinnligt dominerad arbetsplats, men även det är ju ett jämställdhetsproblem såklart!).

  Hur det är att kämpa sig upp som kvinna i ledande position kan jag knappt föreställa mig.

  Något måste göras, helt klart.

 3. Jaxell skrev 30 juni, 2009 klockan 19:40

  Ja, något måste göras. Men samtidigt tror jag att statistik om att företag med kvinnliga chefer går lika bra ska tas med en nypa salt. Syftar man på inkvoterade kvinnor kan jag köpa det, men generellt så säger väl den statistiken att alla företag där de valt en kompetent chef går lika bra, oavsett kön. Ja, företag med kvinnliga chefer går lika bra, men betyder det att det finns lika många kompetenta kvinnor på marknaden i dagsläget? Är inte det viktiga att se till att lika många procent av tillgängliga kompetenta kvinnor som procent av tillgängliga kompetenta män sitter i chefsposition?

  Läs ovanstående som en fråga, inte ett påstående. =)