Migration i cirkulation

Idag presenterade migrationsminister Tobias Billström en ny parlamentarisk kommitté som ska titta närmare på ”cirkulär migration”. Det är när människor flyttar från sitt hemland för att arbete i ett annat land men sedan återvänder hem igen. I princip arbetskraftsinvandring alltså.

Nyheten i sammanhanget är att kommittén kommer ledas av Miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson. Det tycker jag tyder på att kommittén kommer ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. För utom att Valtersson är en av Riksdagens mest engagerade och pålästa ledamöter företräder hon också ett parti som har landat rätt i frågan om arbetskraftsinvandring.

För precis som Valtersson och Billström skriver i sin debattartikel i DN, har arbetskraftsinvandring ett antal fördelar. Genom arbetskraftsinvandring har vi möjlighet att klara av de stora pensionsavgångarna som ligger framför oss. De pengar som arbetstagare från andra länder skickar hem, remitteringar, är ett viktigt komplement till det bistånd Svenska staten skickar till motsvarande länder.

Arbetskraftsinvandring gynnar både mottagar- och ursprungslandet och det är viktigt att göra det möjligt för alla att kuna bo och arbeta där de vill.

Publicerat juni 28th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.