Tänk globalt, handla kommunalt

Professor Ingemar Elander har tittat på hur kommuner arbetar med klimatfrågan.

Som den forskare han är levererar han inga enkla sanningar och raka svar utan målar upp en varierad bild av vad kommuner gör och inte gör.

Men hans egen slutsats i intervjun i Miljöaktuellt är att det viktigaste är att kommunerna har politker som vågar ta det politiska ansvaret och fatta de långsiktiga och strategiskt viktiga besluten.

På Örebro universitets hemsida skriver Elander att kommuner som är framgångsrika i klimatarbetet

… omvandlar de nationella miljömålen till lokala mål, men går även längre och formulerar egna mål. Att kommunerna bedriver ett aktivt klimatarbete beror bland annat på att det finns partipolitiska drivkrafter och initiativrika ”eldsjälar”, men också på att idén ekologisk modernisering har fått fotfäste. Idén bygger på att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt kan gå hand i hand.

Det bevisar att många ute i det kommunala Sverige förstått att det faktiskt spelar roll vad en liten kommun gör för klimatet. För alla utsläpp är små om man bara delar upp dem. Och för att klara klimatutmaningen (eller ska man kanske säga, ta klimatchansen?) måste alla utsläpp minskas. Även de i din hemkommun.

Publicerat juni 27th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.