Framtidens företagande

De nya jobben kommer knappast att skapas i stora mammutar till industribolag. Nej, i framtiden tror jag att de flesta kommer att jobba i små företag och i högre utsträckning driva eget.

Att driva eget företag och på riktigt försörja sig själv ger en känsla av självständighet, självförtroende och stolthet. I nya företag skapas nya idéer och ny teknik.

Förutom de regelförenklingar som alla partier pratar om vill Miljöpartiet ge reella ekonomiska möjligheter för små företag att fungera. Ni kanske minns undantagsregeln från LAS som gör att små företag kan undanta två nyckelpersoner från ”sist-in-först-ut”-regeln. (Om du är gråsosse eller LO-gubbe minns du säkert).

För ett stort företag spelar ett sådant undantag ingen större roll men för ett litet företag kan det vara skillnaden mellan konkurs och att faktiskt klara en lågkonjunktur.

Men det behöver inte bara bli lättare att driva små företag. Steget in i företagande måste bli lättare. Därför vill vi utöka starta-egetbidraget och ge möjlighet till lokala microlån.

För att fler ska våga ta steget och förverkliga sin idé behöver trygghetssystemen för egenföretagare förbättras.

Vill du läsa mer om miljöpartiets småföretagarpolitik, kolla in vår kampanjsida.

Publicerat juni 23rd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.