Fred på jorden

Jag är pacifist. Jag tror inte på våld som en konfliktlösningsmetod. Snarare är våld är nog orsaken till de flesta konflikter i världen.

Det är en av anledningarna till att jag vill stoppa den svenska vapenexporten. Genom att sälja vapen bidrar vi till en otryggare värld. För igen kan förneka att syftet med vapen är att skada eller döda andra människor.

När det gäller försvar mot angrepp i Sverige tror jag snarare på att stärka det civila samhället än att rusta upp vår militära förmåga. Ett robust, decentraliserat samhälle står emot ett större spektrum av påfrestningar än ett som till huvudsak är inställt på att möta ett väpnat angrepp.

Ett samhälle där viktiga samhällsfunktioner är decentraliserade men samordnade kan stå emot både terrorattacker, naturkatastrofer och andra upptänkliga och oupptänkliga påfrestningar.

Du får gärna kalla mig naiv i min strävan efter en värld utan krig och våld. Ofta har man ett val mellan att vara naiv eller att vara cynisk. Och då är jag hellre naiv.

Publicerat juni 20th, 2009. Trackback: trackback
  1. Jaxell skrev 20 juni, 2009 klockan 22:01

    Förstår dig. Lyssnade just på P3-dokumentär på min ipod om JAS-projektet, och det talades mycket om vikten av att sverige som neutralt land inte köper jaktplan från utlandet, men det är ok att sälja jaktplan till länder så länge de inte är inblandade i krig?

    Som Bill Clinton sa om vad Israel och Palestina behövde göra för att skapa fred: ”The first thing they have to do is stop killing each other”.

    Ett barn skickade ett brev till hjärnkontoret i barnkanalen och frågade varför alla helt enkelt inte kan komma överrens om att sluta använda bensin som bränsle och lågenergilampor.

    Det är inte så enkelt för alla helt enkelt.