En skola som ser

Skolan är en framtidsbransch på så sätt att det är där framtiden formas. Det som gått illa i skolan blir dyrt, svårt och kanske omöjligt att reparera senare.

Den borgerliga regeringens recept för att höja skolans status har varit att sätta press och krav på eleverna. Och det kanske inte är fel i sig, men när det blir den enda åtgärden tror jag att det snarare stjälper än hjälper.

Vi behöver en skola där varje elev blir sedd och får utveckla sina kunskaper och sin personlighet i relationer med andra barn och närvarande vuxna.

Vi behöver en skola där elever kan få individuellt stöd och anpassade insatser utan att först ha blivit diagnostiserad och betygsatt utan bara av den anledningen att eleven är en unik individ.

Det finns inga genvägar till den perfekta skolan. Det är resurser det handlar om. Varje krona som läggs på skolan är minst två kronor tillbaka när eleverna vuxit upp till trygga, empatiska medmänniskor med gott självförtroende.

Publicerat juni 19th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.