Liberal jämlikhet

Nu har vi kommit till själva grunden i min politiska övertygelse. Det som allting mer eller mindre härstammar från.

Jag var lite ideologiskt vilsen och var mer intresserad av sakfrågor än grundideologi innan jag började plugga statsvetenskap. På första lektionen i politisk teori sades det att en av fördelarna med kursen var att man fick veta vad man själv tyckte. Och det var sant.

För när jag för andra gången tvingade mig igenom Kymlickas ”Modern politisk filosofi” fastnade jag för filosofen John Rawls. Rubriken för kapitlet var ”Liberal jämlikhet” och Rawls betraktas som den moderna socialliberalismens fader.

Han själv sammanfattar sina teorier så här:

Första principen: alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som är förenligt med att andra har ett liknande system av för alla lika stora friheter.
Andra principen: sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de är både a) till största förväntade fördel för de minst gynnade och b) knutna till ämbeten och befattningar som står öppna för alla under förhållanden som ger alla skäligt jämngoda möjligheter.

Jag attraheras av möjligheten att söka sin egen lycka och forma sitt eget liv så länge det inte sker på någon annans bekostnad.

Enligt min mening ska alla har rätt till en hög grundläggande välfärd, men vill du ha något annat än vad det gemensamma kan ge dig ska du ha möjlighet att välja det, så länge det inte drabbar någon svagare.

Där någonstans hittar du mina argument för friskolor, komplementär medicin och mycket annat.

Läs för guds skull inte Will Kymlickas Modern politisk filosofi. Den är skittråkig. Lindas anteckningar är bättre om man ska klara tentan.

Publicerat juni 18th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.