Miljö ger jobb och därmed basta!

EU-kommissionen har kommit på att deras mål att minska utsläppen med 20 % till 2020 kommer att ge upphov till 2,8 miljoner nya jobb.

Det är bra att de precis som de gröna partierna i Europaparlamentet kopplar ihop jobbkrisen med klimatkrisen och ser att man kan lösa båda problemen med samma lösning.

Men varför begränsa sig till en minskning med 20 % när forskare säger att det behövs betydligt större minskningar för att undvika klimatkrisens värsta härjningar?

Miljöparitet vill minska EU:s klimatpåverkande utsläpp med 80 %. Hälften av minskningarna ska ske inom unionen och den andra hälften ska sparas in genom investeringar utanför EU. (De flesta andra partier tycker att 30 % räcker och om man tar regeringens klimatproposition som prejudikat verkar det som om de största minskningarna ska ske någon annanstans.)

En ambitiös klimatpolitik skulle inte bara kunna lösa klimatkrisen, det skulle också ge fler jobb. EU-kommissionens minskning med 20 % ger 2,8 miljoner jobb. Det grönas ”Green New Deal” beräknas ge 5 miljoner nya ”green collar jobs”.

Det är att sätta både jobben och miljön först.

Publicerat juni 3rd, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.