Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, men…

En av Miljöpartiets riksdagsledamöter Max Andersson har anmält kulturministern till KU.

Anledningen är att hon vid en träff med föreningen SKAP – svenska kompositörer av populärmusik, uttryckt sin glädje över den fällande domen i pirate bay-målet. Jag undrar i mitt stilla sinne hur hon tänkte där.

För oavsett vad man som minister tycker om fildelning och gällande lagstiftning på området så måste ministerstyreradarn alltid vara igång. Som minister har man ingenting med enskilda fall att göra. Det gäller myndighetsutövning i allmänhet och domstolarnas domar i synnerhet. Särskilt när domen är överklagad som fallet är i pirate bay-målet.

Ett sådant uttalande måste KU-anmälas och jag ser ingen annan utgång än att hon får en anmärkning för det. Och det får jag säga, för jag är inte minister.

Publicerat maj 27th, 2009. Trackback: trackback
  1. Jaxell skrev 28 maj, 2009 klockan 10:25

    Kan inte annat än att hålla med. Frågan är dock, skulle det vara ok att säga ”jag hoppas att en fällande dom i det här fallet har en positiv effekt för upphovsrättshavare som vill få betalt för sina verk”, eller är det också att gå över linjen? Det var ju säkert så hon menade.

  2. Johdan skrev 28 maj, 2009 klockan 10:35

    Jag vet inte riktigt men tycker nog inte det skulle vara ok. Ministrar ska inte uttala sig om enskilda fall överhuvudtaget. Och framförallt inte i överklagade fall som dessutom omgärdas av en jävsdiskussion.