Kjöller vs. Greider

Igår intervjuades Carl Schlyter i P1-morgon. Stora delar av intervjun ägnades åt han åsikt att Sverige bör lämna EU.

I två olika tidningar ger två olika ledarskirbenter två olika tolkningar av vikten av Schlyters EU-kritik.

I DN pekar Hanne Kjöller ut Schlyter som ”ensamseglare” och som sådan menar Kjöller att man inte kommer långt. Det är inte utan att man undrar om hon missat att Schlyter visat sig vara en av de mest aktiva svenska parlamentarikerna.

När Carl i en senare chatt på samma webbplats ombeds svara på kritiken konstaterar han att han, i de frågor han varit ansvarig för hela parlamentets politik har mer än 95 % av parlamentets ledamöter röstat för. Och i de frågor han företrätt den gröna gruppen har den enigt slutit upp bakom honom.

Dalademokratens Göran Greider ser Schlyters EU-kritik i ett annat ljus. Han tycker att kritiken gör att Schlyter ser klarare på EU-bygget och vågar kritisera det som inte funkar.

Personligen struntar jag i om Schlyter tycker att Sverige ska lämna EU eller inte. (Han och jag har för övrigt olika uppfattningar i frågan.) Jag tänker skicka Carl till Europaparlamentet för att han kommer driva klimatfrågorna, integritetsfrågorna och demokratifrågorna bättre än någon annan. Jag tänker inte skicka dit honom för att ta Sverige ur EU.

Publicerat maj 26th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.