Snacka om vad det handlar om

Samma helg som Miljöpartiet tar sitt valmanifest på kongress i Skövde presenterade Socialdemokraterna sitt på medborgarplatsen i Stockholm.

Deras paroll är ”Jobben först”. Gudmundsson på svenska dagbladet tycker att det är bondfångeri då Europaparlamentet har väldigt lite med jobbpolitik att göra.

Jag är benägen att hålla med. Det här valet måste handla om det det här valet ska handla om. I mitt eget parti har vi några punkter i vårt nya valmanifest som egentligen inte borde vara där. Bland annat att vi inte vill ha Lissabonfördraget men gärna behåller den svenska kronan.

De frågorna avgörs inte i Europaparlamentet utan i Sveriges riksdag. Eller ännu hellre i folkomröstningar. Om någon funderar på varför intresset för EU-frågor är så lågt i Sverige så kan det faktum att vi inte fått rösta om Lissabonfördraget vara en ledtråd. Man kan inte förvänta sig att folk ska vara intresserade av frågor de inte får inflytande över.

Christian har inte bara skrivit om det här, han har också pratat om det på kongressen.

Publicerat maj 16th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.