Nationella prov är ingen dunderkur

I P1 morgon i morse uppmärksammades att det är under våren är premiär för de nationella proven för tredjeklassare.

Målsättningen med proven är att skolan tidigt ska kunna ”fånga upp” de elever som halkat efter.

Men lärarna i reportaget belyser verkligheten från ett annat håll. De säger att hon mycket väl vet vilka elever som halkat efter och behöver mer stöd. Och när lärarna måste lägga timmar av administration till nationella prov är frågan om de svaga eleverna kommer kunna få det stöd de behöver.

Risken är att vi får samma utveckling i läraryrket som vi sett bland läkare. Att administrationen tar mer och mer tid på bekostnad av den egentliga yrkesuppgiften.

Det är viktigt att ha klart för sig att nationella prov i sig inte hjälper svaga elever. När man väl diagnostiserat måste det finnas resurser att bota.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Publicerat mars 16th, 2009. Trackback: trackback

Comments are closed.