Dags att ta bullret på allvar?

I en undersökning som socialstyrelsen gjort, och som DN rapporterar om, fastslås att var tredje svensk utsätts för hälsofarligt buller.

Både svenska och utländska studier visar att buller ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Undersökningen visade att omkring 250 000 personer har sömnsvårigheter på grund av buller. Det är en ökning med 60 000 personer på tio år.

Samtidigt har riksdagen ett mål att antalet personer som störs av buller ska minska med 5 % till 2010. Utvecklingen går alltså åt fel håll.

Det krävs politisk styrning för att komma till rätta med problemet. Städernas fysiska planering måste börja utgå ifrån människorna istället för att ha bilens framkomlighet som regerande norm.

Ett bra första steg för Stockholm är att lägga ner Bromma flygplats.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Publicerat mars 13th, 2009. Trackback: trackback
  1. Göran Johnson skrev 13 mars, 2009 klockan 14:48

    Nja, det är faktiskt inte det som fastslås, dvs att var tredje svensk utsätts för häslofarligt buller. Man har inte mätt bullret. Vad man har undersökt är vad människor upplever för bullerstörningar. Faktum är att inomhusbullret har minskat p grund av skyddsåtgärder mi befintliga hus och att nya hus är bättre bullerskyddade redan från början.

  2. Johdan skrev 13 mars, 2009 klockan 15:31

    Socialstyrelsen refererar till en rapport från SIKA och drar slutsatsen:
    ”Det är är för rimligt att anta att närmare tre miljoner, dvs var tredje svensk, utsätts för trafikbuller över de gällande riktvärdena”

    Sedan tycker inte jag att man ska förringa vikten av det upplevda bullret i jämförelse med den faktiska bullernivån.