9 av 10 Nyköpingsbor vill åka tåg!

Spårdetalj

Som en del i Miljöpartiets klimatkampanj har miljöpartister i Nyköping gett sig ut på stan och frågat om de vill ha möjligheten att åka tåg till Oxelösund, Flen och Eskilstuna.

Mellan Nyköping och nämnda orter ligger nämligen redan ett spår. TGOJ-banan. Men där går ingen persontrafik.

Hela 92 % av de tillfrågade (totalt 105 st) sa att de hellre åker tåg än buss. Lika självklart som det kan tyckas att tåget är bekvämare än bussen, lika underligt är det att man inte använder det befintliga spåret mellan Sörmlands största städer till persontrafik.

Spårbunden kollektivtrafik är det miljövänligaste sättet att resa medellånga distanser. Tåget har en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. 40 % av Sveriges växthusgaser kommer från transporter och utsläppen från trafiken har snarare ökat än minskat på senare år.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Publicerat november 6th, 2008. Trackback: trackback

Comments are closed.