Not in my wallet!

I expressen skriver Per Ström från tankesmedjan ”Den nya välfärden” om hur kristdemokraternas förslag om individuella utsläppsrätter är ett hot mot den personliga integriteten.

Eftersom allt man handlar skulle registreras skulle någon sinister myndighet ha koll på allt man gör. Redan idag känner nog min bank till de flesta transaktioner jag gör eftersom jag är relativt kontantlös. Så för mig skulle min integritet stå oförändrad om de även fick handha mina utsläppsrätter.

Men jag kan förstå Pers farhågor. (Även om jag tror att hans sko egentligen klämmer på en annan punkt, nämligen att han nog i själva verket inte vill betala för de utsläpp han med sin konsumtion ger upphov till. Han vill nog inte heller erkänna att individuella utsläppsrätter, genom sin förmåga att internalisera externa effekter faktiskt är en hyffsat marknadsliberal tanke. Men det är bara mina misstankar om Per)

Ett integritetssäkrare alternativ till individuella utsläppsrätter skulle vara att koppla momsen till de utsläpp en vara ger upphov till. Ju större klimatpåverkan, desto högre moms. Handelsmekanismerna gör att det bli billigare att köpa klimatsmart än klimatvidrigt och ingen behöver veta var du köpt din tröja.

Att koppla momsen till klimatet är inte en variant som beskrivs i Cogitos nysläppta rapport ”Utsläpp och rättvisa”. Men det finns ett helt gäng andra varianter av modeller världen kan använda sig av för att klara klimatkrisen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Publicerat augusti 14th, 2008. Trackback: trackback
  1. Caroline skrev 27 augusti, 2008 klockan 18:08

    Intressant att se hur olika langt olika länder har kommit i klimatfragan och vad politiska parti har för ideer och förslag. Härnere i Spanien är klimatfragan, kanske inte särskilt oväntat, inte särskilt stor ännu, även om det börjar höras röster. Individuella utsläppsrätter tror jag skulle ses som en bluff och inte tas pa allvar. Momsvarianten skulle kanske vara ett bättre alternativ, men jag kan inte för allt i världen se vem som skulle föresla det.