Framsynt, förändringsbenägen försvarspolitik

Jag roade mig med att läsa miljöpartiets motion angående försvarsbudgeten. Förutom att den är föredömligt väl underbyggd (som även andra upptäckt) innehåller den en väldigt spännande idé.

Försvarsmakten har haft problem att ställa om från ett invasionsförsvar med uppgift att försvara svenskt territorium till ett insatsförsvar med främsta uppgift att delta internationella fredsinsatser.

Omställningen har försvårats på grund av bland annat otydliga politiska riktlinjer och att ÖB har fått för många mål och hänsyn att arbeta med samtidigt.

Miljöpartiet föreslår att man Försvarsmakten ska renodla sina resurser för att klara sina nya uppgifter. Det resurser som inte behövs för att klara av de nya uppgifterna ska flyttas till en särskild organisation med uppdrag att på ett effektivt, humant och kostnadseffektivt sätt avveckla resurserna.

På så sätt kan försvarsmakten koncentrera sig på sina uppgifter medan en annan organisation, som inte är tyngd av gamla strukturer, sköter omstruktureringen av resurser.

Samma metod användes under bankkrisen då staten bildade bolaget Securum som fick ta över och avveckla Nordbankens dåliga krediter.

Jag tycker lösningen verkar vara smart, rationell och ett vettigt sätt att lösa försvarsmaktens omstruktureringsproblem.


Andra bloggar om: , , , ,
:i:

Publicerat oktober 20th, 2007. Trackback: trackback

Comments are closed.