Göran vill limma med tandkräm

KärnkraftverkKristdemokraterna öppnar för att bygga ut kärnkraften som ett led att stoppa klimatföändringarna.

Göran Hägglund säger till SvD:

–Vi inser ju alla att de på internationell nivå ökande koldioxidutsläppen är kanske det största hotet mot mänskligheten. I min värld går det inte att utesluta ytterligare kärnkraft i framtiden.

(Jag undrar stilla vilken färg himlen har i Görans värld och om grisarna flyger där.)

Det hade varit en jättebra idé – om svensk elproduktion hade något med klimatförändringarna att göra.

Elproduktionen ger upphov till en liten skitskvätt av Sverigs samlade klimatpåverkande gaser. De stora utsläppskällorna är transporter (som ökar) och industri.

(För den som vill fördjupa sig i statistik om svensk elproduktion och utsläpp av klimatpåverkande gaser rekommenderar jag Naturvårdsverket och Energimyndigheten)

Jag förstår inte riktigt vilka koldioxidspyende elkraftverk Hägglund vill ersätta med kärnkraft.

Framtiden tillhör de som inser att lösningen på energi- och klimatproblemen ligger i ny teknik som minskar vårt beroende av el och ändliga resurser. Den som vill att vi ska förbruka mer el och resurser tänker jag kalla teknikfientlig. Sådeså.


Andra bloggar om: , , , ,
:i:

Publicerat april 2nd, 2007. Trackback: trackback
 1. Johannes om KD och kärnkraften « jakopdalunde.se skrev 2 april, 2007 klockan 19:20

  […] om KD och kärnkraften Min käre kollega Johannes har skrivit om KDs omsvängning om kärnkraften: Det hade varit en jättebra idé – om svensk elproduktion hade […]

 2. Leif Arnold skrev 2 april, 2007 klockan 19:48

  Klimatförändringarna kan vi nog överleva men frågan är om och hur länge vi överlever i en värld full av kärnkraft?

  Om inte kärnkraftutvecklingen stoppas kommer antalet reaktorer värden över att öka från i dagsläge ca 420 till 13000, vilket är motbjudande och förnuftsvidrigt.
  Globalt sett räcker det inte med att Sverige har en tillfredställande hantering av sitt kärnavfall. Kärnkraftanhängare vill påstå att avfallsfrågan är löst. Så är inte fallet! Transmutation javisst till all ära, men vad gör vi med ämnen som vi inte kan transmutera och måste lagras tills de sönderfallit, jag tänker då på bl a cesium och strontium. Ett geologiskt slutförvar är ofrånkomligt oavsett!

  Enbart uranutvinningen medför ett mycket omfattande, farligt och svårhanterligt avfallsproblem.

  Somliga vill påstå att det råder strålningsfobi bland kärnkraftmotståndare. Jag skulle vilja påstå att det råder desinformation till medborgarna i stället.

  KÄRNKRAFTANHÄNGARE!!! TA REDA PÅ VAD SOM HÄNDER OCH HAR HÄNT I SELLAFIELD OCH CAP DE LA HAGUE!!! Citat ur rapporten nedan.

  Ur rapporten
  Slutsatser om koncentrationen av radionuklider i miljön kring Sellafield ”Havsutsläppen vid Seallafield har lett till betydande koncentrationer av radionuklider i livsmedel, sediment och livsformer. Utsläppen leder till att de nuvarande koncentrationerna i vissa livsmedel överstiger EU´s interventionsnivåer för livsmedel. Överföringen av teknetium till biosfären är särskilt oroande ….”

  Vidare i rapporten
  Slutsatser om hälsoeffekter av upparbetning vid Sellafield ”Mer än femton år av forskning har visat att den överdrivna förekomsten av barnleukemi i området kring Sellafield ar statistisk signifikant och kvarstår. Det är inte känt vilken orsak eller kombination av orsaker som ligger bakom den ökning av antalet leukemifall som har kunnat iakttas. Många osäkerhetsfaktorer kvarstår. Exponeringen för strålning till följd av utsläppen av radiumnuklider från Sellafield kan inte uteslutas som orsak till de iakttagna hälsoefekterna”

  O s v i rapporten
  Slutsatser om utsläpp från La Hague i samband med olyckstillbud ”Vid minst ett tillfälle har tidigare olyckstillbud vid La Hague medfört kollektivdoser som legat betydligt över EU:s gränsvärden. Tillbuden beräknas ligga bakom 36% av riskerna för leukemi i åldersgruppen 0-14 år i området kring La Hage. Riskpotentialen hos la Hagues lager av utbränt bränsle är mycket stor. Utsläpp av en bråkdel av kylbassängens cesiumlager i samband med en olycka skulle kunna orsaka upp till 1,5 miljoner livshotande cancerfall.

  Slutsats; ofrånkomligt kommer på olika platser och på många olika vägar radioaktiva ämnen att läcka ut. Isotoper kommer att spridas över Jorden och tas upp av näringskedjorna!

  Kära medborgare, kärnkraft är skapat ur hat och förakt mot allt liv.

 3. Johan Simu skrev 3 april, 2007 klockan 19:55

  För att upprepa min replik till Leif Arnold i en annan blogg gällande hans påståenden om Le Hauge

  Viel et al, Cancer Causes and Control Volume 4, Number 4 / July, 1993

  ”The incidence of leukemia is examined in young people (aged under 25 years) living within a 35 km radius of the French nuclear-waste reprocessing plant operating in La Hague, Normandy. During the period 1978–90, a total of 23 cases was diagnosed, giving an incidence rate of 2.99 per 100,000 which is close to the expected rate. In the lsquocantonrsquo in which the nuclear plant is located, three cases of leukemia were observed compared with 1.2 expected, giving a standardized incidence ratio of 2.5. This nonsignificant finding is compatible with no increased risk.”

  Rommens et al J. Radiol. Prot. 20 345-346

  ”The collective red bone marrow dose due to the discharges from the local nuclear facilities from Nord-Cotentin has thus been estimated at approximately 0.5 man-Sv, which is less than 0.2% of the total exposure to ionising radiation, including natural and medical sources and fallout from atmospheric testing and the accident at Chernobyl.
  *snippat*
  It is thus very improbable that exposure attributable to local nuclear facilities is implicated to any salient degree in the elevated incidence of leukaemia observed in this region among young people.”

 4. Leif Arnold skrev 4 april, 2007 klockan 10:08

  Replik från annan blog där jag gjort inlägg på. Johan Simu har även på den bloggen spridit dessinformation om kärnkraft.

  Bästa Johan Simo

  DU OCH DINA KÄRNKRAFTANHÄNGARNA RÄTTFÄRDIGAR KÄRNKRAFT med att smutskasta kol och olja. Nog med skitsnack om kol och olja, nu gäller det att utgå ifrån vilka förutsättningar och möjligheter vi har och kan skapa för kommande gennerationer!

  Jag ser att du har tagit reda på mer fakta om Cesium och Strontium, BRA! Tidigare ville du påskina att Cesium och Strontium kunde vi bortse helt ifrån.

  Det är även bra att du insett att behållarna håller bara 1000 år. DU VÅRT ANSVAR UPPHÖR INTE OM 1000 år!

  Johan Simo vet du inte att det finns redan idag 440 kärnkraftverk i världen och 40 till är under byggnad. Hur kan du påstå att det räcker med 200-300 stora kärnkraftverk. Vad menar du med stora, enorma eller?

  Att tro att man kan ersätta värdens framtida behov med 200-300 stora kärnkraftverk (fission) är löjeväckande. Kära besökare på denna blogg, sätt er ner innan ni läser vidare mitt inlägg! För att ersätta all vägtrafik i framtiden, då förslagsvis med vätgas så behövs 4 000 stora reaktorer. Skall vi ersätta olja och kol med kärnkraft kommer troligtvis att behövas ytterliggare ca 10 000 reaktorer.

  FAKTA;
  Basfakta oljeförbrukning
  Hela värden förbrukar ca 100 miljoner fat olja per dag. En kärnkraftreaktor producerar motsvarande 500 000 fat olja per år.
  Världens totala energiförbrukning motsvarar ca 100 miljarder MWh/år, varav kolkraften står för nästan 40 procent av världens elproduktion.

  Vidare angriper du mig ”mitt snack” och åberopar vetenskapliga samfundet till din fördel. LÖJLIGT!!!

  Jag tänker nu ytterliggare välja ut ett stycke i rapporten;
  ”Deponeringen av plutonium inom en radie av 20 km från Sellafield till följd av luftutsläpp beräknas till 160-280 GBq (miljarder Becquerel) dvs. två eller tre gånger mer än plutoniumnedfallet från alla atmosfäriska kärnvapprover” vidare; ”Det har beräknats att mer än 40 000 TBq (triljoner Becquerel) cesium-137, 113 000 TBq (triljoner Becquerel) ämnen som avger betastrålning och 1600 TBq (triljoner Becquerel) ämnen som ger alfastrålning har släppts ut i Irländska sjön sedan verksamheten vid Sellafield inleddes. Det innebär att mellan 250 och 500 kg plutonium från Sellafield nu har absorberas i sediment på botten av Irländska sjön. Migreringen av undervattensavlagringen av aktinier till kuststäder utgör en långsiktig risk av stort sett okända proportioner”

  NOTIS! En del av avfallet kommer ifrån Sverige!

  Johan, i din desperation informerar du mig om att ”Sveriges samlade kärnavfall ryms idag i några bassänger”
  Det är helt ointressant anser jag! När det gäller kärnavfall måste det ses ur ett globalt perspektiv!

  Jag tänker nu välja ytterliggare ett stycke ur min tillgängliga rapport.
  ”Mellan 1966 och slutet av 2000 har omkring 21 000 ton utbränt kärnbränsle upparbetats vid La Hague. Huvuddelen av det avfall som har genererats vid La Hague har under många år inte konditionerats – det har med andra ord inte stabiliserats och packats in för långsiktig eller slutlig förvaring – och en del av det lagras under mycket otillfredsställande säkerhetsförhållanden, motsvarande 39 000 containrar plutoniumkontaminerat slam”

  Det är då underligt att Ni kärnkraftsförespråkare använder skygglappar och väljer rapporter som inte påvisar någonting.

  Du, Johan Simo, påstår att jag sprider skräckpropaganda. Det är typiskt kärnkraftförespråkare!

  Jag har tröttnat på att föra dialog med dig Johan Simo, Lycka till med din utbildning etc.

  Kära medmänniskor respektera allt liv, fauna och flora på vår jord. Så garanterar jag att kommande generationer också ta del av allt fint och kanske leva i en ännu bättre värld än av idag.

  Leif Arnold

 5. emil. skrev 4 april, 2007 klockan 17:39

  MEEEEN…Förutom en hel räcka faktafel som skulle kunna angripas så tänkte jag kanske upplysa herrarna om en annan sak. Det intressanta är faktiskt inte vad dagens fissionskraft kan ge utan vad fusionskraften kommer kunna ge…och det utan att släppa ut något annat än vatten. Som tur är så är lockelsen i världen så stor att bemästra denna teknik att vi inte behöver bekymra oss så mycket för kärnkraftsmotståndare…när tekniken väl fungerar (vilket den gör i labb miljö) så blir det nog svårt att argumentera emot kärnkraften.

  Vi kan faktiskt inte fylla Sverige med vindsnurror och solpaneler…hur skulle det se ut egentligen???

  I övrigt vill jag hänvisa till en annan tråd på johdan.se i ämnet rörande ytterligare en kärnkraftsteknik…johannes kan kanske länka :)

 6. Johdan skrev 4 april, 2007 klockan 18:38

  Ni missar poängen all tre. Utmaningen ligger inte i vilket energislag vi ska ersätta olja, kol och kärnkraft med. Det handlar inte om vilken teknik vi ska ta till för att kunna fortsätta öka vårat energibehov.

  Det handlar om vilken teknik vi ska använda för att minska vårat beroende av energi. Endast den vägen är långsiktig, hållbar och ekonomisk.

 7. Johan Simu skrev 4 april, 2007 klockan 21:16

  Emil. tyvär är fusion en bra bit in i framtiden. Först efter att ITER är färdigbyggt och man kan demonstrera där att det är realistiskt så kan vi börja planera fusionskraft.

  Men före det så står vi inför valet vad vi måste göra.

  Att göra som johdan säger och skära ner på vårt energibehov är inte realistiskt. Dessutom är det inte önskvärt då vi har tillgång till i princip outsinlig energi från uran, sol, vind, vatten, våg och geotermisk energi med mera. Ett samhälles levnadnsstandard är väldigt kopplat till energikonsumptionen.

  Energikonsumption i sig är inte av ondo, det är endast hur man producerar energin som kan vara dåligt.

  När det gäller Leif Arnold så kopierar jag bara från en annan blogg detta. Det finns ingen mening med att ta en diskussion med han då han enbart går efter en enda rapport som är tvivelaktig när den ställs mot andra.

  Här är några referenser till La Hauge och leukemi som dementerar Leif’s uppgifter. Ingen ide att citera varenda en så här är referenser för de som är intresserade.

  White-Koning et al British Journal of Cancer (2004) 91, 916-922

  Omar et al British Journal of Cancer (1999) 79, 1288-1301

  Denna är dock värd att citera
  Bithell et al British medical journal 1994 Aug 20-27;30(6953):501-5.

  CONCLUSION–There is no evidence of a general increase of childhood leukaemia or non-Hodgkin’s lymphoma around nuclear installations. Apart from Sellafield, the evidence for
  distance related risk is very weak.

  Sellafield verkar ha orsakat högre cancerrisk. Men det är definitivt inte frågan om någon epidemi och eftersom andra anläggningar inte orsakar en likadan ökning så innebär det att något är specifikt fel på sellafield.

  Hunt et al Journal of Environmental Radioactivity, Volume 44, Issues 2-3, August 1999, Pages 389-403

  ”Fish and shellfish consumption is the most important radiological exposure
  pathway due to actinides, and indeed all artificial radionuclides, introduced into
  the Irish Sea from Sellafield which is the major source. A reassessment of exposures
  using current dosimetric data shows that e¤ective dose rates to the critical group
  of fish and shellfish consumers near Sellafield peaked in 1976 at about 2 mSv yr~1,
  of which about 30% was due to actinides. By the early 1990s, overall doses had
  reduced to about 0.1 mSv yr~1″

  ”Doses
  from actinides in marine aerosols including inhalation and deposition with subsequent
  uptake peaked at an estimated 35 lSv yr~1 in the 1970s. Dose rates due to
  actinides through other pathways such as external exposure, inadvertent ingestion
  and use of seaweed as a fertiliser would have peaked at levels of only a few microsieverts
  per year.”

  Som de styckena visar så har vissa delar av befolkningen utsatts för 2mSv för i tiden vilket är oacceptabelt. Men nu är det nere på 0.1mSv
  vilket endast är endast en femtiondel av naturliga bakgrundsstrålningen. Mikrosiever doser är totalt försumbara.

 8. Nils Rudqvist skrev 4 april, 2007 klockan 23:30

  Leif Arnold, finns ingen direkt anledning att prata om enheten Bq, det säger inte någonting egentligen, länka nu istället din rapport så vi kan se vilka doser din påstådda strålning skapar, om de som skrivit rapporten räknat ut doserna.

  För framtida diskussion, T framför Bq betyder Tera och motsvarar 10^12. Triljon som du använder dig av är 10^18 enligt svensk mått mätt, känns som man borde veta sådan information om man hanterar vetenskapliga argument.

 9. Leif Arnold skrev 6 april, 2007 klockan 12:46

  Bästa Nils Rudqvist du behöver inte ifrågasätta mina kunskaper. EU Parlamentet, STOA panelen och jag använder räkneord i korta skalan, där 10^12 = Triljon. Och i korta skalan är 10^18 Kvintiljon och EJ Triljon. Rapporten för övrigt är nog den mest omfattande i sitt slag någonsin!