SSU har missat högkonjunkturen

NerpilDN och tidskriften Fokus rapporterar att SSU har rasat i medlemsantal.

Oavsett om det beror på ett nytt medlemsregister som rensar ur hundar och ickebetalande eller om det är en Anna Sjödin-effekt tycker jag siffrorna borde vara högre.

Vi befinner oss just nu i en ”politisk högkonjunktur”. Det har nyss varit val och den nya regeringens politik diskuteras flitigt både i media och i fikarum. Valår brukar vara de år då partier och ungdomsförbund får en skjuts i medlemsregistret. Men det verkar som om SSU:s medlemsvärvare inte lyckats dra nytta av högkonjunkturen. Hos MUF har medlemsboomen tydligen också uteblivit.

Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom däremot, är större än någonsin med 2 652 medlemmar. Hela mp har ökat i medlemsantal från dryga 7 000 till 9 550 (i Stockholm ökade vi med hela 57%).

Men man kan fundera på om politiska partier behöver medlemmar. Det stora flertalet är passiva, opinionsbildning och valrörelse sker mer via massmedier än via personlig kontakt och medlemsavgifterna är inte så stora att partierna står och faller med dem.

Jag tror partierna måste ha sina medlemmar för att överhuvudtaget leva och ha en själ. Vad tycker du?

Andra bloggar om: , , , , , Pingat på intressant

Publicerat januari 20th, 2007. Trackback: trackback

Comments are closed.