Söndagsnisse är död!

StrixSveriges bästa satirtidning, Nya Söndagsnisse Strix har mött konkursdöden och gått i graven. Tidningen med anor från 1862 har med en kronisk glimt i ögat kastat gliringar åt alla håll. I varje nummer fanns minst en skratta-högt-ensam-artikel.

Strixsamlingen har sedan länge haft en toppposition som toalektyr tack vare sin blandning av korta kissnotiser och längre hård-i-magen-artiklar.

Efter sig lämnar tidningen sin systertidning Grönköpings Veckoblad och radiokollegan Public Service.

För dig som vill fnissa åt Strix kvarlevor rekommenderas ett besök till närmaste bibliotek med självaktning eller en visit hos mig.

Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Publicerat november 21st, 2006. Trackback: trackback

Comments are closed.