Trängselfiaskot

BilköIdag utsågs formellt Carl Cederschiöld till regeringens förhandlingsman för Stockholms infrastruktur.

-Uppdraget är att finna en demokratiskt förankrad lösning för trafiksituationen i Stockholm och trängselskatter kommer att utgöra en del av kommande vägsatsningar, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringen har valt att ta bort i princip alla positiva effekter av trängselavgifterna. Istället för att använda avgifterna till att förbättra kollektivtrafiken vill man använda dem för att delfinansiera större vägprojekt runt Stockholm.

För det första försvinner den positiva miljöeffekten av trängselavgiften. Satsar man på kollektivtrafik minska utsläppen av växthusgaser. Satsar man på bilism ökar densamma.

För det andra blir det inte de som betalar trängselavgift som gynnas av inkomsterna. De som reser in och ut ur stan får betala en motorväg för de som vill åka förbi stan.

För det tredje fördröjs den omedelbara positiva effekten av avgifterna. Istället för att direkt komma stockholmarna till del, i form av förbättrad kollektivtrafik, kommer belöningen kommer först om 15-25 år, då motorvägarna runt Stockholm kan tänkas vara klara.

I stället för att satsa på en trafiklösning som leder in i framtiden löser regeringen det på klassiskt 50-talsmanér. Med motorvägar.

Andra bloggar om: , ,
Pingat på intressant

Publicerat november 10th, 2006. Trackback: trackback

Comments are closed.